> IKMJ |​Poziom dojrzałości infrastruktury ІТ a bezpieczeństwo informacji | | IKMJ | IKMJ |​Poziom dojrzałości infrastruktury ІТ a bezpieczeństwo informacji | ​Poziom dojrzałości infrastruktury ІТ a bezpieczeństwo informacji – IKMJ | ​Poziom dojrzałości infrastruktury ІТ a bezpieczeństwo informacji – IKMJ |
Poziom dojrzałości infrastruktury ІТ a bezpieczeństwo ​​​​​​​informacji

​Poziom dojrzałości infrastruktury ІТ a bezpieczeństwo informacji

 

Bezpieczeństwo informacji zależy od poziomu dojrzałości infrastruktury IT organizacji. Właśnie dlatego rozpatrzymy przeprowadzenie oceny poziomu dojrzałości infrastruktury ІТ oraz przejście na wyższy poziom.

Istnieje wiele dobrych praktyk, wymogów i norm związanych z zarządzaniem IT. Poziom dojrzałości infrastruktury ІТ można ocenić za pomocą np.  ITIL, CobiT, ISO 20000, itp. Lecz dla szybkiej oceny wykorzystamy metodologię Microsoft IOM (Infrastructure Optimization Model), która pomaga w obniżeniu wydatków na infrastrukturę ІТ przez stworzenie wyraźnie określonego środowiska z wysokim stopniem automatyzacji, które będzie zapewniać bezpieczeństwo teleinformatyczne dla całego systemu.

Metodologia zawiera rekomendacje w kolejności logicznej oraz pozwala organizacjom przechodzić  przez poziomy przyjętym tempem oceniając przy tym osiągnięte cele. W miarę rozwoju infrastruktury ІТ początkowo bardzo wrażliwy system bezpieczeństwa otrzymuje dużą dynamiczność, pozwalając działać z uprzedzeniem. Procesy administrowania i zarządzania, zazwyczaj wymagające bezpośredniego uczestnictwa personelu, stają się automatyczne.

Zobacz podobne  ​Zabezpiecz się przed cyberatakiem

Na rysunku 1 przedstawiono charakterystykę poziomów dojrzałości.
Model dojrzałości infrastruktury teleinformatycznej
Główne problemy, na które napotyka infrastruktura ІТ:

 1. Reaktywność zarządzania
 2. Brak pełnego obrazu tego, co się dzieje w systemie i sieci
 3. Brak możliwości operatywnego śledzenia zmian
 4. Minimalna automatyzacja lub jej brak
 5. Duża latencja przy obsłudze użytkowników
 6. Brak formalizacji procesów zarządzania

Niestety, ale te problemy mają negatywny wpływ również na sam biznes:

 • rosną nakłady finansowe i ludzkie na wsparcie ІТ,
 • zwiększają się zastoje czasowe przy dostępie do zasobów krytycznych,
 • często występują problemy z dostępnością,
 • nieokreślony stan bezpieczeństwa.

Głównymi zadaniami podwyższenia poziomu dojrzałości infrastruktury ІТ są:

 • obniżenie kosztu utrzymywania infrastruktury;
 • uproszczenie infrastruktury;
 • podwyższenie wydajności;
 • ulepszenie  sterowności;
 • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa.

Użycie modelu IOM nie zamienia pełnowartościowej analizy wpływu funkcjonalności infrastruktury ІТ oraz procesów w ІТ odnoszących się do krytycznych czynników sukcesu. Pozwala dosyć szybko i dokładnie:

 • ocenić poziom rozwoju infrastruktury ІТ  w stosunku do organizacji, które już przeszły profilowanie,
 • wyznaczyć najbardziej krytyczne elementy,
 • złożyć plan rozwoju z odpowiednimi priorytetami.
Zobacz podobne  ​Zabezpiecz się przed cyberatakiem

Po wyznaczeniu potocznego stanu infrastruktury ІТ organizacje  najczęściej podejmują decyzję o optymalizacji. W miarę ruchu od bazowego poziomu do standaryzowanego i dalej do poziomów: racjonalnego i dynamicznego, zdolność wykorzystania technologii dla podwyższenia elastyczności i dochodowości firmy rośnie. Dalej rozpatrzymy technologie, procesy i procedury, które pomogą w optymalizacji. Wynikiem będzie to, że procesy sporadyczne i epizodyczne stają  się optymalnymi i regularnymi.
Przykładem mogą być technologie pokazane na rysunku 2, które pomogą organizacji przejść na wyższe poziomy dojrzałości.

Grupowanie technologii - infrastruktura IT

 

Spektrum technologii, które stopniowo wprowadza się do środowiska produkcyjnego organizacji można rozdzielić na 3 główne grupy:

 • serwisy podstawowe, które zapewniają funkcjonowanie innych serwisów, w tym aplikacji biznesowych, ERP, CAD itp.,
 • serwisy zwiększające wydajność biznesu przez podwyższenie wydajności końcowych użytkowników (serwisy, odpowiadające za usługi szybkiej wymiany informacją, obiegu dokumentów i współdziałania, zarządzania projektami itp.),
 • bezpieczeństwo – kluczowy poziom, który gwarantuje obronę biznesu przez ochronę krytycznych danych przechowywanych na stacjonarnych komputerach i notebookach, na serwerach plikowych, pocztowych albo WEB, w mailach, dokumentach.
Zobacz podobne  ​Zabezpiecz się przed cyberatakiem

 

Autor: Maryna Kuczyńska

 

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków