Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJAktualności w PCA: 2017 | | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJAktualności w PCA: 2017 | Aktualności w PCA: 2017 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Aktualności w PCA: 2017 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ
Aktualności w PCA

Aktualności w PCA: 2017

Zmiany w wymaganiach PCA opublikowane od 2017-07-01 do 2017-11-30

Za www.pca.gov.pl

Projekty dokumentów PCA

http://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/pca/projekty-dokumentow-pca/

Dokumentacja PCA

DAC-22 wyd. 2 z 2017-07-14
Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa UTK na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei

Komunikat nr 231 z 2017-07-11
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby, prowadzących certyfikację według programu GLOBALG.A.P. CoC Łańcuch Kontroli nad Produktem

Komunikat nr 232 z 2017-07-14
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-22 Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei

DA-04 wyd. 13 z 2017-10-12
Cennik opłat za czynności związane z akredytacją – Obowiązuje od 2018-01-01

DAB-15 wyd. 1 z 2017-10-18
Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem – Obowiązuje od 2017-12-18

FAB-01 wyd. 9 z 2017-10-30
Załącznik do wniosku o akredytację laboratorium badawczego

DA-11 wyd. 4 z 2017-11-06

Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
Obowiązuje od 2018-01-06

DAN-03 wyd. 3 z 2017-11-06
Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
Obowiązuje od 2018-01-06

Zobacz podobne  Nowelizacja normy ISO 17025

Komunikat nr 237 z 2017-11-09
Komunikat w sprawie warunków akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością i środowiskowego

Komunikat nr 238 z 2017-11-09
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego, wynikających z opublikowania ISO/IEC 17021-2:2016

Komunikat nr 239 z 2017-11-09
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, wynikających z opublikowania ISO/IEC 17021-3:2017

Komunikat nr 240 z 2017-11-09
Komunikat w sprawie zmian wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Dokumenty EA

Brak zmian

Dokumenty IAF

Brak zmian

Dokumenty ILAC

Brak zmian

ISO 9000 APG

Brak zmian

Cofnięte lub zawieszone akredytacje​

​AB 1351
ABiS Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Rzgowska 17a Łódź
Status akredytacji: zawieszona  od: 2017-07-10 do: 2018-01-10

AB 1442
H-GAZ Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Nieniszczących
ul. Powstańców Listopadowych 2 b; Rzeszów
Status akredytacji: wygasła od: 2017-07-04

AB 130
Instytut Lotnictwa
Zespół Laboratoriów Badań Silników Tłokowych
Al. Krakowska 110/114 Warszawa
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-07-14

Zobacz podobne  Akredytacja laboratorium medycznego

AB 1279
Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
ul. Langiewicza 28 Rzeszów
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-07-01

AB 908
Jacek Bonenberg Projektowanie i Rzeczoznawstwo
Laboratorium Badawcze
ul. Szkolna 100 Balice
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-07-25

AB 725
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe
Laboratorium Pomiarów Elektrycznych
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wrocław
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-07-26

AB 195
Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Kwiatkowskiego 1 Stalowa Wola
Status akredytacji: wygasła od: 2017-07-15

AB 662
Przedsiębiorstwo Gawinex Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Sosnowa 7 Rybnik
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-07-01

AB 1526
SKANSKA S.A.
Zespół Technologii i Laboratoriów, Laboratorium Główne w Rzeszowie
Rudna Mała 17 Głogów Małopolski
Status akredytacji: zawieszona od: 2017-01-09 do: 2017-07-09

AB 1399
DELTIMA Sp. z o.o.
Laboratorium Badania Żywności i Środowiska
ul. Puławska 39 Warszawa
Status akredytacji: zawieszona od: 2017-08-10 do: 2018-02-10

Zobacz podobne  Nowelizacja normy ISO 17025 cd.

AB 1636
ALPINA Maciej Mixtacki
Laboratorium Komór Laminarnych i Filtrów
ul. Zakładowa 11 B Konin
Status akredytacji: zawieszona od: 2017-09-28 do: 2018-03-28

AB 1594
Klimawent S.A.
Laboratorium Badawczo – Rozwojowe
ul. Chwaszczyńska 194 Gdynia
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-09-01

AB 1526
SKANSKA S.A.
Zespół Technologii i Laboratoriów, Laboratorium Główne w Rzeszowie
Rudna Mała 17 Głogów Małopolski
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-09-04

AB 1103
Centrum Produkcyjno – Usługowe „PROD – PLAST” Sp. z o.o.
Pracownia Badań Środowiska Pracy
ul. 28 Pułku Strz.Kaniowskich 67 A Łódź
Status akredytacji: wygasła od: 2017-10-28

AB 1468
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Zakład Fizyki Medycznej
Pl. Hirszfelda 12 Wrocław
Status akredytacji: wygasła od: 2017-11-20

AC 079
Instytut Tele- i Radiotechniczny
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
ul. Ratuszowa 11 Warszawa
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-11-24

AC 153
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 19 Wrocław
Status akredytacji: zawieszona od: 2017-11-06 do: 2018-05-06

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków