IKMJ » Aktualności w PCA IKMJAktualności w PCA | Aktualności w PCA – IKMJ Aktualności w PCA – IKMJ
Aktualności w PCA

Aktualności w PCA

PCA

KOMUNIKAT IAF/ISO
Oczekiwane wyniki akredytowanej certyfikacji według ISO 14001

KOMUNIKAT IAF/ISO
Oczekiwane wyniki akredytowanej certyfikacji według ISO 9001

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI AKREDYTACYJNEJ wyd. 7 z 30.04.14 r.
Zakres działalności akredytacyjnej Polskiego Centrum Akredytacji

FAC-01 wyd. 18 z 30.04.14 r.
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby

DAC-21 wyd. 1 z 30.04.14 r.
Program akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

KOMUNIKAT NR 144 z 30.04.14 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

DAC-12 wyd. 3 z 29.04.14 r.
Program akredytacji jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych obowiązuje od 29.06.14 r.

KOMUNIKAT NR 143 z 29.04.14 r.

Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-12 Program akredytacji jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych

KOMUNIKAT ISO-ILAC-IAF 
Komunikat w sprawie wymagań dotyczących systemu zarządzania zawartych w normie ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

KOMUNIKAT PCA i TDT z 24.04.14 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność ubiegających się o status jednostek uprawnionych do działań w obszarze homologacji

DAVG-01 wyd. 4 z 24.03.14 r.
Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Wymagania szczegółowe

KOMUNIKAT NR 141 z 24.03.14 r.
Komunikat w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG

FA-01 wyd. 18 z 24.03.14 r.
Wniosek

EA-6/02 M:2013
Wytyczne EA dotyczące stosowania norm EN 45011 i ISO/IEC 17021 w odniesieniu do certyfikacji normy EN ISO 3834
opublikowane tłumaczenie dokumentu – 11.03.2014 r.

DAK-07 wyd. 7 z 13.02.14 r.
Akredytacja jednostek inspekcyjnych. Wymagania szczegółowe
obowiązuje od 01.04.2014 r.

KOMUNIKAT NR 140 z 13.02.14 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAK-07 Akredytacja jednostek inspekcyjnych. Wymagania szczegółowe.

EA-3/12M:2013 – 10.02.14 r.
Opublikowane zostało tłumaczenie dokumentu obowiązkowego EA-3/12M:2013 „Polityka EA dotycząca akredytacji jednostek certyfikujących produkcję ekologiczną”.

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

FA-01 wyd. 17 z 31.01.14 r.
Wniosek

FAK-01 wyd. 9 z 31.01.14 r.
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki inspekcyjnej

FAK-02 wyd. 8 z 31.01.14 r.
Przegląd dokumentacji jednostki inspekcyjnej

KOMUNIKAT NR 139 z 24.01.14 r.
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO 15189:2013

DACS-01 wyd. 2 z 17.01.14 r.
Akredytacja Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania. Wymagania Szczegółowe

KOMUNIKAT NR 137 z 17.01.14 r.
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, wynikających z opublikowania ISO/IEC TS 17021-3:2013

KOMUNIKAT NR 138 z 17.01.14 r.
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania. Wymagania szczegółowe

FA-84 wyd. 8 z 17.01.14 r.
Podstawowe dane o podmiocie

FAK-01 wyd. 8 z 15.01.14 r.
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki inspekcyjnej.

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

FAC-01 wyd. 17 z 16.12.13 r.
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby

KOMUNIKAT NR 136 z 17.12.13 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność w zakresie integrowanej produkcji roślin

KOMUNIKAT NR 135 z 17.12.13 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w zakresie certyfikacji wyrobów wg programu GLOBALG.A.P.

DACW-01 wyd. 2 z 17.12.13 r.
Akredytacja Jednostek Certyfikujących Wyroby. Wymagania Szczegółowe

Zakres działalności akredytacyjnej wyd. 6 z 19.12.13 r.
Zakres działalności akredytacyjnej Polskiego Centrum Akredytacji

KOMUNIKAT NR 134 z 11.12.13 r.
Komunikat w sprawie udostępnienia elektronicznej formy przekazywania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za udział w krajowym systemie akredytacji.

FA-138 wyd. 5 z 29.10.13 r.
Załącznik do wniosku o akredytację do celów notyfikacji

KOMUNIKAT NR 133 z 29.10.13 r.
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków