IKMJ » Audytor Wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 – jaki powinien być? IKMJAudytor Wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 – jaki powinien być? | Audytor Wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 – jaki powinien być? – IKMJ Audytor Wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 – jaki powinien być? – IKMJ

Audytor Wewnętrzny SZJ wg ISO 9001 – jaki powinien być?

Poprzednio pisałam o audycie wewnętrznym systemu zarządzania jakością wg ISO 9001; o tym jaki powinien być. A teraz sam audytor:

 Jaki powinien być? Jakie powinien mieć kompetencje?

Wybór audytorów i prowadzenie audytów powinny zapewniać obiektywność i bezstronność procesu audytu.

Przede wszystkim nie można audytować własnej pracy, to jest to czym pisałam poprzednio – bezstronność.

„Audytowanie jest umiejętnością, która przychodzi jednym osobom łatwiej niż innym, jednakże prawie każdy może stać się audytorem po odpowiednim przeszkoleniu i osiągnięciu odpowiedniego doświadczenia w tej pracy” –  jak pisze autor na stronie internetowej www.rakowiec.eu. Żeby być audytorem trzeba się odznaczać pewnymi cechami charakteru: być kontaktowym, cierpliwym ale stanowczym, jasno formułować pytania.

Audytowanie wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie: norm ISO, na zgodność z którymi system zarządzania jest audytowany; prawodawstwa; świadomości w zakresie dobrych i złych praktyk, a także wiedzy w zakresie audytowanego procesu bądź działania.

„Poza wiedzą techniczną audytorzy muszą posiadać szereg osobistych cech zapewniających, że audyt wewnętrzny systemu zarządzania ISO będzie efektywny. Audytorzy powinni być dobrzy zarówno w zadawaniu pytań jak i w słuchaniu”.

„Kolejnym czynnikiem, którego nie należy pomijać, jest zdolność audytorów do rozumienia działań w obszarze, który mają audytować. Audytor, powiedzmy, z działu księgowego będzie z pewnością niezależny od wydziału produkcji, ale może nie w pełni rozumieć szczegóły techniczne działań tam prowadzonych.

Idealnie jest, gdy zespoły audytorów się rotuje, aby uniknąć sytuacji, gdy poszczególni audytorzy audytują zawsze te same obszary – patrząc „świeżym okiem” można odkryć nowe rzeczy” .

 

Autor: Edyta Gajda

 

Źródła użyte w publikacji:
ISO 9001:2009 -  Systemy zarządzania jakością. Wymagania
PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania
 Cytaty zaczerpnięto  ze strony www.rakowiec.eu
        	

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków