IKMJ » Cechy audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 IKMJCechy audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 | Cechy audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – IKMJ Cechy audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – IKMJ

Cechy audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

Jednym z obligatoryjnych wymogów, także dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Energią według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 jest realizacja audytów wewnętrznych.

Zakres audytu wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania musi bezwzględnie uwzględniać wymagania wszystkich norm, które określają system, tj. w tym przypadku: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001, a także obowiązujące wymagania prawne i inne wymagania, do których firma się zobowiązała.

Aby jednak dobrze przeprowadzić audyt wewnętrzny należy wybrać odpowiedni zespół audytorów, który to umożliwi. Aby pracownik mógł zostać audytorem wewnętrznych musi posiadać odpowiednie cechy, a w związku z tym powinien być:

 • Etyczny, czyli prawdomówny, szczery, uczciwy , rozważny i postępujący zgodnie z prawem,
 • Otwarty, czyli chętny do rozważenia różnych pomysłów i punktów widzenia,
 • Dyplomatyczny, czyli taktowny w postępowaniu z ludźmi,
 • Spostrzegawczy, czyli aktywnie obserwować otoczenie i działania,
 • Precyzyjny, czyli świadomy sytuacji i zdolny do jej zrozumienia,
 • Elastyczny, czyli zdolny do łatwego przystosowania się do różnych sytuacji,
 • Wytrwały, czyli ciągle ukierunkowany na osiągnięcie założonych celów,
 • Zdecydowany, czyli zdolny do wyciągania w porę wniosków logicznie uzasadnionych i opartych na analizie,
 • Samodzielny, czyli zdolny do działania i funkcjonowania niezależnie, a jednocześnie skutecznie współdziałając z innymi,
 • Odważny, czyli zdolny do działania odpowiedzialnie i etycznie, nawet jeżeli takie działanie nie zawsze będzie popularne i może czasami skutkować brakiem porozumienia lub nawet konfrontacją,
 • Otwarty na doskonalenie, czyli chętny do wyciągania wniosków z sytuacji i starający się o lepsze wyniki audytu,
 • Wrażliwy kulturowo, czyli przestrzegać i szanować tradycje kulturowe audytowanego,
 • Zdolny do współpracy, czyli skutecznie współpracujący z innymi, łącznie z członkami zespołu audytującego i personelem audytowanego.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Rolą audytora jest ustalenie rzeczowej informacji na temat stopnia spełnienia wymagań stawianych przez kryteria audytu. Wszystkie wnioski muszą być mocno oparte na obiektywnych dowodach, a audytor wiodący jest zawsze osobą kierującą całością audytu.

Należy również zauważyć, że audytor wewnętrzny posiada ograniczony zakres władzy uzależniony od poparcia najwyższego kierownictwa, którego brak zagraża skuteczności audytu, ale z kolei zna pracowników co pomaga w porozumiewaniu się, lecz może również stworzyć pewną barierę.

 

Źródło:

 • Norma PN-N ISO 19011:2012; Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania,
 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków