> Certyfikat SCC dla personelu, organizacji, pracownika | IKMJ | IKMJ |Certyfikat SCC | Certyfikat SCC – IKMJ | Certyfikat SCC – IKMJ |

Certyfikat SCC

Temat certyfikatu SCC pojawił się w Polsce w momencie jej wejścia do UE i udostępnienia wspólnego rynku naszym Przedsiębiorcom. Wszystkie informacje na temat certyfikatu i trybu jego uzyskania oraz wymagań można uzyskać na stronach: www.vca.nl lub www.ssvv.nl

Certyfikat SCC jest często wymagany przez zleceniodawców. Powinny go posiadać przedsiębiorstwa, które ubiegają się o wykonywanie prac budowlanych lub montażowych, czyli ze zwiększonym ryzykiem, jak np.:

  • mechaniczne prace inżynierskie (prace konserwacyjne, roboty budowlane)
  • inżynieria elektryczna i kontrola procesu pracy (utrzymanie procesu kontroli, konserwacja instalacji elektrycznych, roboty budowlane)
  • inżynieria konstrukcyjna (roboty budowlane związane ze wznoszeniem konstrukcji)
  • inne usługi inzynieryjne (izolacja lub usuwanie instalacji, budowa rusztowań i platform przemysłowych, sprzątanie przemysłowe, roboty konserwacyjne i malarskie, transportu pionowy, poziomy, urządzenia dźwigowe, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, prace kontrolne, itp.).

Mówiąc o certyfikacie SCC/VCA należy pamiętać o tym, iż poruszamy trzy tematy:Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków