IKMJ » Czy warto wdrożyć system ISO 17025? Jakie są korzyści z jego wdrożenia? IKMJCzy warto wdrożyć system ISO 17025? Jakie są korzyści z jego wdrożenia? | Czy warto wdrożyć system ISO 17025? Jakie są korzyści z jego wdrożenia? – IKMJ Czy warto wdrożyć system ISO 17025? Jakie są korzyści z jego wdrożenia? – IKMJ

Czy warto wdrożyć system ISO 17025? Jakie są korzyści z jego wdrożenia?

Wyniki przeprowadzanych badań wyrobów, bardzo często decydują o sukcesie wielu działalności jak również o bezpieczeństwie użytkowników wielu wyrobów. Ich wykonanie powinno gwarantować, że wszystko zostało wykonanie poprawnie i z zachowaniem wszelkich norm.  Z biegiem czasu na rynku pojawia się coraz więcej laboratoriów posiadających w swojej ofercie szerokie zakresy badań, oznaczeń i wzorcowań. Konkurencja jest coraz większa na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

 • Jak możemy być pewni, że w procesie wykonywania badań nie popełniono błędu?
 • Jak ustrzec się przed popełnieniem błędu?
 • Jak wyeliminować ryzyko popełnienia błędu?
 • W jaki sposób laboratorium może dowieść swoich kompetencji i umocnić swoją pozycję na rynku?
 • I w jaki sposób może przekonać klientów, iż badania zostaną odpowiednio wykonane?

 

Drogą do sukcesu może być akredytowany system zarządzania zgodny z normą PN‑EN ISO/IEC 17025

Zobacz podobne  Norma ISO 17025:2017 vs. ISO 17025:2005

Akredytacja ISO/IEC 17025 to formalne uznanie przez PCA kompetencji do wykonywania określonych badań i wzorcowań.  Jest też potwierdzeniem jakości usługi  danej jednostki, np. wiarygodności wyników pomiarów, sposobów ich wykonywania. Laboratoria  chcąc być wiarygodne i konkurencyjne, wdrażają system zarządzania oparty o normę PN‑EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, a następnie ubiegają się o akredytację . W Polsce jedyną jednostką upoważnioną do akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

 

 • Zalety wdrożenia systemu zarządzania jakością w laboratorium
 • Potwierdzenie kompetencji laboratorium do wykonywania określonych badań przez akredytację, co zapewnia, że wyniki są uznawane za wiarygodne nie tylko w kraju, ale też na arenie międzynarodowej
 • Wprowadzenie precyzyjnych procedur postępowania, które zapewniają między innymi:
  • – usprawnienie procesu badań wykonywanych w laboratorium,
  • – zwiększenie dokładności wykonywanych badań,
  • – zapewnienie klientom poufności oraz bezpieczeństwa przechowywanych i przekazywanych wyników badań,
  • – usprawnienie i jasne sprecyzowanie sposobu wykonywania samych badań w laboratorium,
  • – ograniczenie ryzyka popełnienia błędów podczas przeprowadzania badań,
  • – zapewnienie klientów, że zrealizowane badania zostały wykonane zgodnie z odpowiednią metodą i techniką ich wykonywania,
 • zwiększenie prestiżu laboratorium,
 • zapewnienie, że działania są w pełni zgodne z prawem i obowiązującymi przepisami,
 • zwiększony dostęp do nowych klientów – duża część wymaga posiadania akredytacji i tym samym wdrożonego systemu  ISO 17025.
 • wzrost przychodów uzyskiwanych z przeprowadzanych badań.
Zobacz podobne  Norma ISO 17025:2017 vs. ISO 17025:2005

 

System zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 17025:2005 może być wdrożony we wszystkich laboratoriach, niezależnie od ilości ich pracowników oraz zakresu prowadzonych badań czy wzorcowań. Więc, na co czekać?

 

 

Cena i czas wdrożenia systemu

Koszt i okres wdrożenia systemu zależy od wielu czynników, między innymi od:

 • wielkości laboratorium,
 • zakresu i metodyki badań,
 • liczby  pracowników
 • a także stanu obecnego sposobu zarządzania.

Nasi specjaliści po uzyskaniu takich informacji są w stanie określić koszt i szacowany czas realizacji wdrożenia.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

PK

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków