IKMJ » Czym jest i czego dotyczy Dyrektywa MID? IKMJCzym jest i czego dotyczy Dyrektywa MID? | Czym jest i czego dotyczy Dyrektywa MID? – IKMJ Czym jest i czego dotyczy Dyrektywa MID? – IKMJ

Czym jest i czego dotyczy Dyrektywa MID?

 

Dyrektywa MID 2004/22/WE (ang. Measuring Instruments Directive) jest Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych i obowiązuje w Polsce od dnia 31 października 2006 r. Została ona przetransponowana do polskiego prawa poprzez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych.

 

Dyrektywą MID objęte są następujące grupy przyrządów pomiarowych:

  • wodomierze,
  • gazomierze i przeliczniki do gazomierzy,
  • liczniki energii elektrycznej czynnej,
  • ciepłomierze, przetworniki przepływu par, czujniki temperatury i przeliczniki
  • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda,
  • wagi automatyczne (dla pojedynczych ładunków, porcjujące, odważające, przenośnikowe, wagonowe, taksometry),
  • materialne miary długości (przymiary),
  • naczynia wyszynkowe,
  • przyrządy do pomiaru długości, pola powierzchni i wielu wymiarów,
  • analizatory spalin samochodowych

 

Dyrektywa 2004/22/WE należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, co wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia oceny zgodności oraz oznaczeniem CE przyrządów pomiarowych z grup wymienionych powyżej. Rozporządzenie wdrażające tę dyrektywę w Polsce określa procedury oceny zgodności oraz wykaz obowiązków spoczywających na producentach przyrządów pomiarowych.

 

Nie wiesz, który system oceny zgodności powinieneś zastosować przy wprowadzaniu na rynek przyrządu pomiarowego? Zapytaj naszych specjalistów od oznaczenia CE!

Autor: Krystyna Rudek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków