> IKMJ |Dlaczego nie jestem bezpieczny w Internecie? | | IKMJ | IKMJ |Dlaczego nie jestem bezpieczny w Internecie? | Dlaczego nie jestem bezpieczny w Internecie? – IKMJ | Dlaczego nie jestem bezpieczny w Internecie? – IKMJ |

Dlaczego nie jestem bezpieczny w Internecie?

CyberOchrona

zgodnie z:

Ustawą o ochronie danych osobowych

Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

PN-ISO/IEC 27001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

 

Spis treści:
Cyberprzestrzeń – co to jest?
Poziom cyberbezpieczeństwa na świecie
Poziom cyberbezpieczeństwa w urzędach w Polsce
Cyberbezpieczeństwo w Polsce – statystyki
Cyberprzestrzeń – strefa wojny!
Cyberzagrożenia, czyli ile możesz stracić?
Cyberbezpieczeństwo
Program CyberOchrony
Co zyskasz dzięki Programowi CyberOchrony?

Cyberprzestrzeń – co to jest?

Cyberprzestrzeń Globalna

Cyberprzestrzeń globalnaCyberprzestrzenią nazywamy obszar, w którym komunikujemy się za pomocą Internetu. W cyberprzestrzeni widzimy przede wszystkim:

 • Strony internetowe
 • Programy (aplikacje) działające w sieci lub łączące się z siecią (sieć – Internet)
 • Pocztę elektroniczną

Fizycznie w jej skład wchodzą:

 • Nasze komputery, telefony
  i tablety
 • Serwerownie (w których są strony internetowe, programy i poczta)
 • Stacje bazowe, rutery, switche, modemy które widza nasze komputery, telefony i tablety
 • Centrale, które przetwarzają komunikacje między nami, a serwerami
 • Stacje nadawczo-odbiorcze, kable (tysiące kilometrów) i satelity, które przesyłają cały ruch
Zobacz podobne  ​Zabezpiecz się przed cyberatakiem

Cyberprzestrzeń obejmuje cały świat.

Cyberprzestrzeń Polska

 

Cyberprzestrzeń Polska

Polska Cyberprzestrzeń jest częścią Cyberprzestrzeni Globalnej – stanowi jej integralną część i nie da się jej odizolować.
W jej skład wchodzą urządzenia, kable, satelity, strony, serwery i punkty węzłowe zlokalizowane na terenie naszego kraju!

 

 

 

Cyberprzestrzeń lokalnaCyberprzestrzeń lokalna

Przez lokalną Cyberprzestrzeń musimy rozumieć nasze urządzenia (komputery, telefony i tablety) podłączone do naszej lokalnej sieci Wi-Fi lub lokalnej sieci kablowej. Lokalna Cyberprzestrzeń, tak jak Polska, stanowi integralną część Globalnej Cyberprzestrzeni. Jeżeli chcemy ją oddzielić od Globalnej Cyberprzestrzeni to mamy dwie możliwości:

 • Oddzielić ja fizycznie – tzw. izolacja galwaniczna – wiąże się z brakiem możliwości korzystania z poczty elektronicznej, stron internetowych oraz usług internetowych. Możemy wymieniać informacje tylko pomiędzy urządzeniami wpiętymi do tej sieci. Jeżeli ma być bezpiecznie, nie możemy w żaden sposób przenosić informacji do tej sieci z zewnątrz (nawet za pomocą USB). Takie sieci posiada wojsko, lecz nawet z jej ochroną czasami ma problemy – patrz artykuł.
 • Oddzielić je logicznie – izolacja logiczna, uzyskiwana za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi oraz ich konfiguracji. Jest to zadanie bardzo trudne, jeżeli w sieci zostaną furtki i luki zostanie ona bardzo szybko spenetrowana i cały nasz wysiłek pójdzie na marne.
Zobacz podobne  ​Zabezpiecz się przed cyberatakiem

 

Cyberprzestrzeń w Wikipedii
Cyberprzestrzeń w Wikipedii

Cyberprzestrzeń (ang. cyberspace, hybryda będąca skrótem od cybernetics space ‚przestrzeń cybernetyczna’) – pojęcie początkowo używane w powieściach twórcy cyberpunku Williama Gibsona na określenie rzeczywistości wirtualnych, w których znajdowali się jego bohaterowie. Obecne znaczenie uległo zmianie i mianem tym określa się przede wszystkim wirtualną przestrzeń, w której komunikują się połączone siecią komputery lub inne media cyfrowe (na przykład telefonia komórkowa). Do łączenia komputerów służy najczęściej Internet. Tym samym jest to właściwie przestrzeń informatyczna, a nie cybernetyczna. Cyberprzestrzeń jest także określana jako nowego typu przestrzeń społeczna, w której spotykają się internauci.

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków