IKMJ » Dyrektywa dla wyrobów budowlanych IKMJDyrektywa dla wyrobów budowlanych | Dyrektywa dla wyrobów budowlanych – IKMJ Dyrektywa dla wyrobów budowlanych – IKMJ

Dyrektywa dla wyrobów budowlanych

Dyrektywy Nowego Podejścia określają wymagania zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa wyrobów wprowadzanych do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Wymaganie te w przypadku wyrobów budowanych określa Dyrektywa Rady w sprawie zasadniczych wymagań dla wyrobów budowlanych  89/106/EWG. Dyrektywa ta jest jedną z najbardziej skomplikowanych dyrektyw.

Zakresem dyrektywy objęte są wyroby budowlane, będące rzeczami ruchomymi wyprodukowanymi w celu wbudowania na stałe (zastosowanie w sposób trwały) w obiekty budowlane, czyli budynki i budowle inżynierskie. W najprostszy sposób można to wytłumaczyć, iż wyrobem budowlanym jest każdy wyrób, który ma bezpośredni kontakt z obiektem budowlanym i to nie tylko z samym budynkiem, ale drogą, schodami itp. również.

W Dyrektywie budowlanej 89/106/EWG wyroby budowlane są podzielone  na dwie grupy:

  • znakowane znakiem CE
  • znakowane znakiem budowlanym B.

W przypadku wyrobów budowlanych oznakowanie CE oznacza,  że  wyrób jest zgodny:

  • ze  zharmonizowaną normą europejską (zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu)  lub z
  • Europejską Aprobatą Techniczną [ETA];

Natomiast znakowanie znakiem budowlanym B oznacza, że wyrób:

  • nie podlega pod żadną istniejącą normę zharmonizowaną
  • spełnia wymagania polskich norm budowlanych
  • posiada aprobatę techniczną ze względu na brak istniejących norm krajowych oraz budowlanych.

W obu przypadkach oznacza to również, że zgodność z wymaganiami zasadniczymi została potwierdzona przez dokonanie oceny zgodności z zastosowaniem odpowiedniego systemu oceny zgodności uzależnionego od wyrobu i jego specyfikacji.

 

 

Autor: Krystyna Rudek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków