IKMJ » Dyrektywa ROHS 2 – dokumentacja techniczna IKMJDyrektywa ROHS 2 – dokumentacja techniczna | Dyrektywa ROHS 2 – dokumentacja techniczna – IKMJ Dyrektywa ROHS 2 – dokumentacja techniczna – IKMJ

Dyrektywa ROHS 2 – dokumentacja techniczna

 

Dyrektywa ROHSJak wiadomo w 2013 roku zaczęła obowiązywać nowa dyrektywa ROHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) 2011/65/EU dotycząca ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i stała się ona dyrektywą nowego podejścia, co wiąże się przede wszystkim, z obowiązkiem oznaczenia wyrobów, których dotycz, znakiem CE,. Ale nie tylko.

Niesie to za sobą również inne dodatkowe obowiązki dla producentów. Między innymi jest to opracowanie dokumentacji technicznej dla wyrobu, która musi zawierać wszelkie znane producentowi informacje na temat konstrukcji, procesu produkcji oraz zasady działania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który wprowadza na rynek UE.

 

Powinna ona zawierać następujące elementy:

 • Ogólny opis samego wyrobu,
 • Wszelkie projekty i rysunki dotyczące produkcji, w tym schematy elementów, podzespołów i obwodów wraz z koniecznym do ich zrozumienia opisem i komentarzem;
 • Wykaz norm zharmonizowanych, lub innych specyfikacji technicznych, zastosowanych w całości lub częściowo (jeżeli częściowo to należy wskazać, które części zostały zastosowane),
 • Jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane to opisy działań podjętych w celu spełnienia wymagań zasadniczych dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • Wszelkie wyniki wykonanych obliczeń na etapie projektowania
 • Wyniki i sprawozdania z przeprowadzonych badań (przeprowadzonych zgodnie z metodami określonymi w normach zharmonizowanych)

 

Ostatnim elementem, w którym producent potwierdza spełnienie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa jest wystawienie deklaracji zgodności, która powinna zawierać:

 • Numer deklaracji zgodności;
 • Imię, nazwisko lub nazwę oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
 • Jednoznaczne określenie sprzętu, którego dotyczy umożliwiającego jego pełną identyfikację (nazwa, numer seryjny, zastosowanie, itp.);
 • Oświadczenie, że sprzęt jest zgodny wymaganiami z dyrektywy ROHS 2011/65/UE;
 • Wykaz norm zharmonizowanych, jeżeli były zastosowane;
 • miejsce i datę wystawienia deklaracji;
 • imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do sporządzania deklaracji

 

Powyższe informacje nie wyczerpują całkowicie tak obszernego tematu, jakim jest dyrektywa ROHS oraz zmiany, które w niej nastąpiły. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami od oznaczenia CE.

 

 

PK

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków