> IKMJ |Dyrektywa RoHS | | IKMJ | IKMJ |Dyrektywa RoHS | Dyrektywa RoHS – IKMJ | Dyrektywa RoHS – IKMJ |
znakowanie Ce - dyrektywy CE

Dyrektywa RoHS

Czym jest i jak stosować dyrektywę RoHS?

Jesteś producentem sprzętu elektrycznego lub elektronicznego?

Nie możesz zapomnieć o spełnieniu wymagań dyrektywy RoHS

w zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W kilku punktach przedstawiamy jaką procedurę należy przeprowadzić:

Krok 1: Czy nasz sprzęt elektryczny podlega dyrektywie RoHS?

Podstawowe kryterium określa nam sama definicja sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE) czyli – jest to SEE:

  • którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pola elektromagnetycznego
  • mogącym służyć do wytwarzania, przesyłania i pomiaru prądu lub pola elektromagnetycznego
  • zaprojektowanym do użytkowania przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

Rozporządzenie zawiera szereg wyłączeń, z którymi należy się zapoznać zanim przystąpimy do kroku drugiego. Najczęściej występujące wyłączenie dotyczy SEE, który jest przeznaczony do zainstalowania, jako część innego sprzętu, do którego nie stosuje się przepisów rozporządzenia. Chodzi tu o sprzęt pełniący swoją funkcję wyłącznie jako część takiego sprzętu, który może być zastąpiony wyłącznie takim samym specjalnie zaprojektowanym sprzętem.

Krok 2: Badania laboratoryjne

Przeprowadzenie badań laboratoryjnych pod kątem obecności oraz ewentualnej zawartości substancji niebezpiecznych w sprzęcie.
Substancje, które są objęte dyrektywą to:

  • ołów,
  • rtęć,
  • sześciowartościowy chrom,
  • polibromowany bifenyl oznaczony symbolem „PBB”,
  • polibromowane etery difenylowe oznaczone symbolem „PBDE”;
  • kadm

Badania najlepiej przeprowadzić w jednostce notyfikowanej ze względu na zapewnienie poprawności wyników, ale nie jest to wymagane w przepisach.

Krok 3: Dokumentacja

Opracowanie dokumentacji dla wyrobu, z  zgodnie z wytycznymi dyrektywy.

Krok 4: Deklaracja zgodności UE

Wystawienie przez producenta Deklaracji zgodności UE.

Krok 5: Tabliczka znamionowa CE

Oznaczenie tabliczką znamionową ze znakiem CE.

Zawsze należy pamiętać o tym, że Dyrektywa RoHS rzadko jest stosowana jako jedyna dyrektywa Nowego Podejścia, obligująca do nadania oznaczenia CE dla sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Najczęściej występuje w towarzystwie dyrektyw: dotyczącej sprzętu elektrycznego LVD, o kompatybilności elektromagnetycznej EMC lub też dotyczącej urządzeń radiowych.

Jeżeli posiadamy deklaracje zgodności wszystkich podzespołów elektrycznych lub elektronicznych zastosowanych w wyrobie dopuszczalne jest stosowanie deklaracji producenta, w której gwarantuje, że jego produkt nie zawiera zawartych w dyrektywie substancji.

Zobacz też:

Nadanie znaku CE

Szkolenia-znakowanie CE

Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą, który doradzi i rozwieje wątpliwości co do kwalifikacji wyrobu po kątem dyrektyw UE.

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków