IKMJ » Dyrektywa zabawkowa – większe wymagania co do składu chemicznego IKMJDyrektywa zabawkowa – większe wymagania co do składu chemicznego | Dyrektywa zabawkowa – większe wymagania co do składu chemicznego – IKMJ Dyrektywa zabawkowa – większe wymagania co do składu chemicznego – IKMJ

Dyrektywa zabawkowa – większe wymagania co do składu chemicznego

Z dniem 20 lipca 2013 stara dyrektywa zabawkowa 88/378/EWG całkowicie utraciła moc i została w pełni zastąpiona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r.  w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Ostania zmiana dotyczyła badań chemicznych zabawek, a dokładnie rozszerzenia ilości badanych substancji o substancje zapachowe, które mogą być szkodliwe dla użytkownika.

 

Już wcześniej wiadomo było, że w zabawkach nie wolno stosować żadnych niebezpiecznych substancji chemicznych, do których dzieci mogłyby mieć dostęp i przemysł zabawkarski od dawna przeznacza wiele czasu i wysiłku na dobieranie  materiałów, które są bezpieczne dla dzieci. Zadanie to staje się jeszcze trudniejsze ze względu na coraz bardziej restrykcyjne wymagania bezpieczeństwa dla zabawek. Zabrania się stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych i wpływających szkodliwie na układ rozrodczy, choć dopuszczalne jest ich występowanie w śladowych ilościach, które nie stwarzają zagrożenia. Nie wolno również stosować metali ciężkich. Nowa dyrektywa wyklucza stosowanie 55 substancji, a na kolejnych 11 nakłada ograniczenia. Zostało bowiem wykazane, że mogą one powodować alergie u dzieci. Wszelkie informacje o szczegółowych wymaganiach w zakresie właściwości chemicznych są sprecyzowane w pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, które transponuje dyrektywę zabawkową do polskiego prawa.

 

Zabawki, które spełniają rygorystyczne przepisy Unii Europejskiej są w pełni bezpieczne. Jeśli chcesz aby Twoje zabawki również nie stwarzały żadnych zagrożeń dla naszych najmłodszych i spełniały wszystkie wymagania prawne a nie wiesz jak to zrobić? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami od oznaczenia CE.

 

 

Autor: Krystyna Rudek

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków