IKMJ » Działania korygujące i zapobiegawcze w Zintegrowanym Systemie Zarządzania IKMJDziałania korygujące i zapobiegawcze w Zintegrowanym Systemie Zarządzania | Działania korygujące i zapobiegawcze w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ Działania korygujące i zapobiegawcze w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ

Działania korygujące i zapobiegawcze w Zintegrowanym Systemie Zarządzania

według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 2.

 

W skutek realizacji procedury nadzoru nad niezgodnościami konieczne jest wdrożenie działań korygujących i zapobiegawczych. Procedura działań zapobiegawczych to kolejna wymagana procedura w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Energią według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001, która musi być ustanowiona, udokumentowana, wdrożona, utrzymywana, odpowiednio nadzorowana i doskonalona.

Organizacja powinna podjąć profilaktyczne działania eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania ich wystąpieniu w ogóle. Działania zapobiegawcze powinny być dostosowane do przewidywanych skutków potencjalnych problemów i ich późniejszych konsekwencji wpływających zarówno na jakość wyrobów i usług, jak i środowisko naturalne oraz efektywne gospodarowanie energią.

 

Działania zapobiegawcze powinny obejmować:

  • Identyfikację i przegląd potencjalnych niezgodności
  • Badanie potencjalnych niezgodności i ustalenie ich przyczyn
  • Ocenę potrzeby podjęcia działań zapobiegających wystąpieniu zidentyfikowanych, potencjalnych niezgodności
  • Ustalenie i wprowadzenie niezbędnych, potrzebnych i odpowiednich działań w celu profilaktycznego wyeliminowania potencjalnych niezgodności
  • Zapisywanie wyników dotyczących podjętych działań prewencyjnych
  • Przegląd skuteczności podjętych działań zapobiegawczych.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Organizacja musi także zapewnić, że wszystkie, powstałe w wyniku działań zapobiegawczych, a konieczne zmiany, zostały wprowadzone, również w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001.

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
  • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków