IKMJ » Działania korygujące i zapobiegawcze w Zintegrowanym Systemie Zarządzania IKMJDziałania korygujące i zapobiegawcze w Zintegrowanym Systemie Zarządzania | Działania korygujące i zapobiegawcze w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ Działania korygujące i zapobiegawcze w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ

Działania korygujące i zapobiegawcze w Zintegrowanym Systemie Zarządzania

według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 1.

 

Konsekwencją realizacji procedury nadzoru nad niezgodnościami jest wdrożenie działań korygujących i zapobiegawczych. Procedura (bądź oddzielne procedury) działań korygujących i zapobiegawczych jest kolejnym wymogiem w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Energią według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001.

Firma powinna podjąć działania eliminujące przyczyny niezgodności i potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania ich powtórnemu wystąpieniu. Działania korygujące i zapobiegawcze powinny być dostosowane do skutków stwierdzonych niezgodności i potencjalnych problemów oraz zaobserwowanych konsekwencji.

 

Działania korygujące powinny obejmować:

  • Identyfikację i przegląd niezgodności
  • Badanie niezgodności i ustalenie ich przyczyn
  • Ocenę potrzeby podjęcia działań zapewniających, że niezgodności nie wystąpią ponownie
  • Ustalenie i wprowadzenie niezbędnych, potrzebnych i odpowiednich działań w celu wyeliminowania niezgodności
  • Zapisywanie wyników dotyczących podjętych działań
  • Przegląd skuteczności podjętych działań korygujących.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Firma musi także zapewnić, że wszelkie, powstałe w wyniku działań korygujących konieczne zmiany, zostały wprowadzone, również w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001.

Szczegóły na temat działań zapobiegawczych Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 zostaną opisane w kolejnej części tego artykułu.

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
  • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków