IKMJ » Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii IKMJEfektywność energetyczna i odnawialne źródła energii | Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii – IKMJ Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii – IKMJ

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

Redukcja zużycia energii i zminimalizowanie uzależnienia stabilności energetycznej od paliw kopalnych jest głównym wyzwaniem we współczesnych czasach. Rządy, organizacje i firmy na całym świecie muszą podjąć współpracę w celu przejścia  w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Międzynarodowe standardy ISO mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu energetycznego dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej i wspieraniu rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii. Ponad 150 z 19 500 wszystkich standardów ISO dotyczy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.  Począwszy od systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001, który może być stosowany w każdej organizacji dowolnego sektora, do norm dedykowanych  dla konkretnej branży takich jak budownictwo czy transport.

  • Budownictwo – standardy, takie jak ISO 23045 dotyczące  oceny efektywności energetycznej budynków oraz ISO 13153 w zakresie projektowania oszczędności energetycznych domów jednorodzinnych, mogą  przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii w tym sektorze.
  • Transport – normy ISO odnośnie statków, samolotów oraz samochodów mogą skutecznie pomóc w ograniczeniu emisji spalin oraz zużycia paliwa.
  • Odnawialne źródła energii – standardy ISO dotyczące nowych technologii pozyskiwania energii, takich jak na przykład energia słoneczna mogą pomóc organizacjom w wymianie najlepszych praktyk w zakresie absorpcji energii.
  • Emisja gazów cieplarnianych i zmiany klimatyczne – zmiana klimatu jest głównym wyzwaniem środowiskowym naszych czasów.

Globalna akcja jest potrzebna w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także dostosowania się do zaistniałych i nieodwracalnych zmian klimatycznych. Standardy ISO mogą być pomocne również w tej dziedzinie, na przykład dzięki normom ISO 14064 oraz 14065 możliwa jest pomoc organizacjom w oszacowaniu emisji gazów cieplarnianych i wymianie informacji na ten temat.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna jest również aktywna w dziedzinie biopaliw stałych, standardy w tym zakresie zostaną opublikowane już wkrótce.

 

Źródło:

Tłumaczenie własne http://www.iso.org/iso/home/news_index/iso-in-action/energy.htm

Autor tłumaczenia: AJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków