> Oprogramowanie - zarządzanie dokumentami - archiwizacja | IKMJ | IKMJ |ELOprofessional | ELOprofessional – IKMJ | ELOprofessional – IKMJ |

ELOprofessional

 

Platforma ELO Większa efektywność procesów biznesowych

System zarządzania zasobami informacyjnymi klasy ECM w firmach o dużej skali rozwoju. W przypadku rozwiązania ELO, mówiąc o zasobach informacyjnych wskazujemy na dokument oraz jego środowisko – zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej.

Przeznaczeniem i celem repozytorium ELO jest przede wszystkim optymalizacja i poprawa ergonomii pracy z dokumentem.

 

ARCHIWUM


Repozytorium pozwalające na umieszczanie oraz agregację dokumentów według struktury oraz wymagań wewnętrznych firmy.

PRACA NA
DOKUMENTACH


Zarządzanie dokumentacją zawartą w repozytorium ELO zgodnie z zasadami i wymogami dokumentacji w firmie.

OBIEG
DOKUMENTÓW


Praca na dokumentach wymagających nadzoru oraz równoległego dostępu przez więcej niż jednego pracownika.

 

 

 

PODSTAWOWE FUNKCJE

ARCHIWUM

 

 • Archiwizowanie danych z możliwością kontroli przez cały czas życia dokumentów,
 • Bezpieczna archiwizacja dokumentów poufnych, certyfikat dla wszystkich popularnych mediów do archiwizowania,
 • Certyfikowana współpraca z systemami długotrwałej archiwizacji czołowych producentów jak NetApp, IBM, EMC, Hewlett-Packard, Hitachi,
 • Równoczesna obsługa wielu archiwów i ścieżek zapisywania,
 • Rozbudowana funkcja raportowania i kontroli dla wszystkich funkcji archiwum,
 • Replikacja archiwizowanych treści przy kilku lokalizacjach fizycznych,
 • Wydajne, skalowalne archiwum.

 

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

 

 • Możliwość dowolnego definiowania struktur agregacji dokumentów,
 • Szybki podgląd dokumentów,
 • Możliwość umieszczania notatek i pieczątek bezpośrednio na dokumentach graficznych,
 • Wyświetlanie dokumentów dzięki systemowi logicznych kopii w różnych folderach,
 • Łączenie powiązanych dokumentów przy pomocy linków,
 • Kontrola powtarzających się dokumentów w Archiwum,
 • Kolorystyczne oznaczenia dokumentów i folderów,
 • Dowolne definiowanie słów kluczowych opisujących dokumenty oraz foldery,
 • Wypożyczenie i Zwrot w celu przejrzystego zarządzania różnymi wersjami dokumentu,
 • Samouczący się asystent archiwizowania,
 • Archiwizowanie e-maili oraz załączników z Microsoft Outlook metodą
 • Porównywanie różnych wersji tego samego dokumentu,
 • Konwersja dokumentów do trwałych formatów TIFF i PDF/A,
 • Automatyczne tworzenie folderów do archiwizowania dokumentu,
 • Wielojęzykowe formularze słów kluczowych oraz hasłowników,
 • Tworzenie struktury na podstawie różnych rodzajów i typów dokumentów,
 • Zarządzanie zadaniami, terminami oraz przypomnieniami,
 • Odzyskiwanie usuniętych dokumentów,
 • Przenoszenie dokumentów i segregatorów do edycji w jedno miejsce (schowek),
 • Filtr hasłowników, wersjonowanie na podstawie informacji ze słów kluczowych.

 

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

 

 • Własny serwer obiegów,
 • Obieg edytowany w dedykowanym edytorze,
 • Tworzenie obiegu Ad-hoc,
 • Graficzny edytor obiegów standardowych,
 • Zarządzanie schematami obiegów i ich wersjami,
 • Delegowanie lub przekazywanie zadań w ramach obiegu,
 • Wizualne monitorowanie ścieżki obiegu,
 • Zarządzanie obiegami trwającymi i zakończonymi,
 • Zarządzanie eskalacją w przypadku przekroczenia terminów,
 • Zarządzanie zastępstwami podczas urlopu,
 • Tworzenie węzłów użytkowników i/ lub grup,
 • Węzły porównawcze i decyzyjne utworzone w oparciu o słowa kluczowe dokumentów,
 • Monitoring maksymalnego czasu trwania węzła w obiegu i całego obiegu,
 • Integracja rozszerzeń skryptowych przy rozpoczęciu i zakończeniu danego węzła.

 

WYBRANE REALIZACJE

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków