IKMJ » Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 4: specyfikacja) IKMJPrzegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 4: specyfikacja) | Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 4: specyfikacja) – IKMJ Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 4: specyfikacja) – IKMJ

Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 4: specyfikacja)

Niniejsza część jest kontynuacją (z cz. 3) informacji dodatkowych dla specyfikacji wyrobu, przywołanych przez normę PN-EN 1090-2 w załączniku A1.

Punkt normy PN-EN 1090-2

Wymagane informacje dodatkowe

6 – obróbka i scalanie
6.2d) Obszary, gdzie sposób znakowania nie będzie miał wpływu na trwałość zmęczeniową.
6.2 Strefy, w których znakowanie nie jest dozwolone lub nie będzie widoczne po scaleniu.
6.5.4c) Minimalne promienie gięcia dla gatunków stali nierdzewnej niewymienionych w normie.
6.5.4d) Wymóg stosowanie folii ochronnych przy profilowaniu elementów cienkościennych.
6.6.1 Specjalne wymiary złączy przesuwnych. Nominalne średnice otworów na nity zakuwane na gorąco. Wymiary wgłębień na łby wpuszczane.
6.7 Miejsca, gdzie wklęsłe naroża w elementach cienkościennych i poszyciu nie powinny być ostre, lecz wymagają zaokrąglenia o odpowiednim promieniu.
6.9 Specjalne wymagania, w tym także związane ze zmęczeniem, dotyczące przyłączeń elementów tymczasowych.
7 – spawanie
7.5.6 Strefy, gdzie tymczasowe przyłączenia spawane są dozwolone.

Stosowanie przyłączeń tymczasowych w przypadku klas EXC3 oraz EXC4.

7.5.9.1 Umiejscowienie styków doczołowych.
7.5.13 Wymiary otworów na spoiny otworowe – podłużne lub okrągłe.
7.5.14.1 Minimalne widoczne wymiary spoin punktowych.
7.5.15 Wymagania dotyczące innych typów spoin.
7.5.17 Wymagania związane ze szlifowaniem i obróbką wykończeniową powierzchni spoin.
7.7.2 Sposób wykończenia stref spawania w przypadku stali nierdzewnych.
7.6 Dodatkowe wymagania dotyczące geometrii i kształtu spoin.
7.7.3 Wymagania dotyczące spawania rożnych stali nierdzewnych oraz stali nierdzewnych z innymi rodzajami stali.
8 – łączenie mechaniczne
8.2.2 Minimalne średnice łączników do łączenia elementów cienkościennych i poszycia. Wymiary śrub w połączeniach, w których wykorzystuje się nośność na ścinanie niegwintowanej części trzpienia.
8.2.4 Wymiary i gatunki stali podkładek z blachy przy otworach owalnych długich i otworach powiększonych. Wymiary i gatunki podkładek klinowych.
8.4 Wymagania dotyczące powierzchni styku w połączeniach ciernych elementów ze stali nierdzewnych. Pole powierzchni styku w połączeniach sprężanych.
8.8.4 Wymagania dotyczące łączników do złączy podłużnych poszycia zaprojektowanego z uwzględnieniem współpracy tarczowej za szkieletem.
8.9 Wymagania, w tym ewentualnie niezbędne badania, dotyczące stosowania niestandardowego łączników lub metod łączenia.

Wymagania dotyczące stosowania śrub z łbem sześciokątnym z iniekcją.

9 – montaż
9.4.1 Temperatura odniesienia przy ustalaniu położenia i pomiarach montowanej konstrukcji.
9.5.5 Sposób uszczelniania brzegów blachy podstawy, gdy nie jest wymagana podlewka.

 

W następnych częściach wymagania dotyczące, zabezpieczenia powierzchni, tolerancji geometrycznych, kontroli, badan i działań korygujących oraz ochrony przed korozją.

 

Autor: Jerzy Kozłowski

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków