IKMJ » Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 5: specyfikacja) IKMJPrzegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 5: specyfikacja) | Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 5: specyfikacja) – IKMJ Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 5: specyfikacja) – IKMJ

Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 5: specyfikacja)

Niniejsza część jest kontynuacją (z cz. 3 i 4) informacji dodatkowych dla specyfikacji wyrobu, przywołanych przez normę PN-EN 1090-2 w załączniku A1.

Punkt normy
PN-EN 1090-2

Wymagane informacje dodatkowe

10 – zabezpieczenie powierzchni
10.1 Wymagania związane z konkretnym systemem powłok ochronnych, który ma być zastosowany
10.2 Stopień przygotowania powierzchni lub oczekiwana trwałość powłok antykorozyjnych w kontekście korozyjności środowiska.
10.3 W razie potrzeby, procedury wykazujące wizualna akceptowalność powierzchni elementów ze stali trudnordzewiejących po okresie pasywacji.
10.6 System zabezpieczenia powierzchni wewnętrznych, gdy przestrzenie wewnętrzne mają być szczelnie odizolowane za pomocą spawania lub odpowiednio zabezpieczone.Przewidywany sposób uszczelniania styku, gdy łączniki mechaniczne przenikają przez ścianki zamkniętej przestrzeni, która ma być odizolowana.
10.9 Sposób i zakres napraw po cięciu i spawaniu.
10.10.2 Sposób, stopień i zakres czyszczenia elementów ze stali nierdzewnych.
11 – tolerancje geometryczne
11.1 Dodatkowe informacje dotyczące tolerancji specjalnych, gdy te są wymagane.
11.3.1 Przyjęty system tolerancji funkcjonalnych.
12 – kontrola, badania i działania korygujące
12.3 Lokalizacja i częstotliwość pomiarów przy inwentaryzacji wymiarowej elementów.
12.5.1 Wymagania związane ze sprawdzaniem zastosowanego systemu izolacyjnego.
12.5.2.1 Wymagania związane z kontrolą i badaniami połączeń sprężanych elementów ze stali nierdzewnej.Wymagania związane z kontrolą połączeń, w których zastosowano niestandardowe łączniki lub metody łączenia.
12.7.1 Wymagania związane z kontrolą próbnego montażu.
12.7.3.4 Miejsca i częstotliwość pomiarów położenia punktów węzłowych.
12.7.4 Zakres tolerancji obciążeń, gdy elementy są montowane pod specyficzne obciążenia.
Załącznik F – Ochrona przed korozją
F.1.2 Specyfikacje eksploatacyjna zabezpieczenia antykorozyjnego.
F.1.3 Wymagania technologiczne dla powłok antykorozyjnych.
F.4 Wymagania dotyczące powierzchni ciernych, wymagana klasa lub wymagane badania.Wielkość powierzchni docisku w połączeniach doczołowych sprężanych.
F.6.3 Wymagania związane z produkcją kwalifikacyjną procesu cynkowania zanurzeniowego elementów profilowanych na zimno.Wymagania związane z badaniami i kontrolą jakości powierzchni elementów ocynkowanych, przed nałożeniem kolejnych powłok ochronnych.
F.7.3 Powierzchnie wzorcowe dotyczące metod ochrony antykorozyjnej e środowiskach o korozyjności kategorii od C3 do C5 oraz od IM1 do Im3

 

Przywołane w (części 4 i 5) informacje pozwalają na systematyczny przegląd wymagań dodatkowych, jakie powinny być zawarte w specyfikacji wyrobu, (jeśli tego wyrobu dotyczą). Oprócz tego norma PN-EN 1090-2 przewiduje możliwość wprowadzenia do specyfikacji wykonawczej tzw. wymagań opcjonalnych. Wymagania te przedstawione zostaną w następnych częściach artykułu.

 

Autor: Jerzy Kozłowski

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków