IKMJ » Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 7 wymagania opcjonalne) IKMJPrzegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 7 wymagania opcjonalne) | Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 7 wymagania opcjonalne) – IKMJ Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 7 wymagania opcjonalne) – IKMJ

Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 7 wymagania opcjonalne)

Niniejsza część jest kontynuacją (z cz. 6) uwarunkowania wymagań opcjonalnych dla specyfikacji wyrobu, przywołanych przez normę PN-EN 1090-2 w załączniku A, część A2.

Punkt normy PN-EN 1090-2

Uwarunkowania wymagań opcjonalnych

7 – Spawanie
7.3 Gdy zastosowanie innych metod spawania jest wyraźnie dozwolone.
7.4.1.1 Gdy wymagane są specjalne warunki stosowania spoin sczepnych.
7.4.1.2b)1 Gdy wymagane są badania udarności.
7.4.1.4 Gdy wymagane są badania produkcyjne spawania.
7.5.4 Gdy szczegóły połączeń kształtowników rurowych są inne niż podano w załączniku E normy PN-EN 1090-2.
7.5.6 Gdy dopuszcza się operacje cięcia i strugania w konstrukcjach klas EXC3 i EXC4.
7.5.8.2 Gdy należy stosować przedłużanie zakończeń spoin pachwinowych w elementach cienkościennych.
7.5.9.1 Gdy wymagane są płytki dobiegowe i wybiegowe w przypadku klas EXC2.

Gdy wymagane jest płaskie lico.

7.5.9.2 Gdy nie stosuje się podkładek stałych w przypadku spoin jednostronnych.

Gdy dopuszcza się szlifowanie spoin jednostronnych w złączach kształtowników rurowych wykonywanych bez podkładek.

7.5.13 Gdy dopuszcza się wypełnianie spoin otworowych bez uprzedniego wykonania spoin pachwinowych.
7.5.14.1 Gdy dla stali nierdzewnej stosuje się podkładki spawalnicze.
7.7.1 Gdy temperaturę mierzy się metodą inną ni z za pomocą pirometru stykowego.
7.7.2 Gdy dla stali nierdzewnej wymagane jest usuniecie powstałych podczas spawania barwnych powłok tlenkowych.

Gdy usunięcie żużla spawalniczego nie jest wymagane.

Gdy dla stali nierdzewnej dopuszcza się stosowanie podkładek miedzianych.

8 – Łączenie mechaniczne
8.2.1 Gdy oprócz odpowiedniego dokręcenia śrub stosuje się dodatkowe środki zapewniające trwałość dokręcenia.

Gdy zestawy sprężone wymagają dodatkowych środków blokujących nakrętki.

Gdy dopuszcza się przyspawanie śrub i nakrętek.

8.2.2 Gdy do połączeń nośnych dopuszcza się stosowanie łączników o średnicy < M12.
8.2.4 Gdy wymagane są podkładki w połączeniach śrubowych niesprężanych.
8.3 Gdy wymagany jest pełny kontakt powierzchni w strefie docisku (pkt 6.8).
8.5.1 Gdy do określonych zestawów śrubowych, metod i parametrów sprężania oraz wymagań kontrolnych stosuje się inne niż standardowe nominalne wartości minimalne siły sprężającej.

Gdy stosowanie którejkolwiek z metod wymienionych w tabl. 20 jest wykluczone.

Gdy w metodzie kontrolowanego momentu dopuszcza się kalibracje według załącznika H normy PN-EN 1090-2.

Gdy wymagane jest zastosowanie odpowiednich środków rekompensujących ewentualny spadek siły sprężania.

8.5.4 a)

8.5.4

Gdy stosuje się momenty dokręcania o wartości innej niż Mr,1=0,13 d Fp,c.

Gdy wymagane są wartości inne niż w tablicy 21.

8.5.5 Gdy wymagane jest powtarzanie pierwszego etapu przy napinaniu śrub HRC.
8.6 Gdy długość odcinka gwintowanej części trzpienia śrub pasowanych w strefie docisku może przekraczać 1/3 grubości elementu.
8.7.2 Gdy wymagana jest płaska powierzchnia nitów wpuszczanych.
8.7.3 Gdy powierzchnie złączy mają być wolne od wgnieceń od zakuwarki.
8.8.2 Gdy dopuszczalne jest umiejscowienie łączników poza bruzdami blach fałdowych.

W następnych częściach wymagania dotyczące; montażu, zabezpieczenia powierzchni, tolerancji geometrycznych, kontroli, badań i działań korygujących oraz ochrony przed korozją.

 

Autor: Jerzy Kozłowski

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków