IKMJ » Grupa norm ISO 9000 IKMJGrupa norm ISO 9000 | Grupa norm ISO 9000 – IKMJ Grupa norm ISO 9000 – IKMJ

Grupa norm ISO 9000

Standardy z grupy ISO 9000 reprezentują zbiór dobrych praktyk zarządzania, których celem jest zapewnienie iż wymagania klienta są spełnione (organizacja dostarcza wyrób lub usługę zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Rodzina standardów ISO 9000 składa się z trzech głównych norm:

  • ISO 9000 – Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia
  • ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością. Wymagania
  • ISO 9004 – Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia

oraz szeregu dodatkowych standardów i raportów technicznych, które dotyczą wybranych elementów zarządzania organizacją. Przykładowo:

  • ISO 19011 – Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania
  • ISO/TR 10013 – Wytyczne dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością
  • ISO/TR 10017 – Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszące się do ISO 9001
  • Inne
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

ISO 9000

ISO 9000 opisuje podstawy systemu zarządzania jakością oraz stosowaną terminologię. Omówiony jest model systemu zarządzania wraz z podstawowymi elementami i zasadami jakimi powinna się kierować organizacja.

ISO 9001

ISO 9001 określa wymagania jakie musi spełniać organizacja. Wymagania te są pogrupowane w odpowiednie działy zgodnie z modelem funkcjonowania organizacji. Jednocześnie norma ta pozwala na stosowanie „wyłączeń” wybranych elementów z punktu 7 normy (np. procesu projektowania wyrobów) z zakresu certyfikacji jeżeli ma to odpowiednie uzasadnienie.

Organizacja może otrzymać certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami tejże normy, po pozytywnym przejściu auditu certyfikującego wykonanego przez niezależną firmę zewnętrzną.

ISO 9004

ISO 9004 zawiera wytyczne dotyczące dalszego doskonalenia organizacji w poszczególnych aspektach istniejącego systemu zarządzania. Każdy paragraf z ISO 9001 jest w tej normie ujęty i dodatkowo rozwinięty, tak aby użytkownik mógł zrozumieć jak dany punkt normy ISO 9001 doskonalić.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Ta norma nie jest podstawą do certyfikacji. ISO 9004 jest zalecana dla tych organizacji, które chcą doskonalić swój system ponad wymogi ISO 9001 (np. pod kątem skuteczności i efektywności).

 

 

Normy użyte w publikacji:

ISO 9000:2006 –  Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia

ISO 9001:2009 –  Systemy zarządzania jakością. Wymagania

ISO 9004:2009 –  Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji – Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków