> HACCP - dlaczego? | IKMJ | IKMJ |HACCP – co to jest i kto powinien go wdrożyć | HACCP – co to jest i kto powinien go wdrożyć – IKMJ | HACCP – co to jest i kto powinien go wdrożyć – IKMJ |

HACCP – co to jest i kto powinien go wdrożyć

Co to jest HACCP wdrożenie HACCPHACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) – analiza zagrożeń i kontrola punktów krytycznych to system, który wskazuje miejsca potencjalnego zagrożenia, następnie kwalifikuje zagrożenie pod względem istotności i określa ryzyko jego wystąpienia.  System HACCP identyfikuje i ocenia zagrożenia sanitarne i higieniczne związane z produkcją i dystrybucją produktów żywnościowych oraz określa metody ich ograniczania. HACCP jest najskuteczniejszym narzędziem gwarantującym, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta. Kto powinien wdrożyć HACCP? Zgodnie z wymaganiami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 28 października 2006r (Dz.U.2006 Nr 171 Poz.1225), każda firma będąca elementem „łańcucha żywnościowego” (od gospodarstwa do stołu konsumenta) zobowiązana jest do wdrożenia systemu HACCP.   Zobacz jak uzyskać certyfikat HACCP!

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków