> Certyfikat IFS – nie tylko dla żywności | IKMJ | IKMJ |IFS – nie tylko dla żywności | IFS – nie tylko dla żywności – IKMJ | IFS – nie tylko dla żywności – IKMJ |
ifs-nie-tylko-dla-zywnosci

IFS – nie tylko dla żywności

Słysząc „standard IFS” z góry przyjmujemy że chodzi o standard dla żywności, dla wielu może być zaskoczeniem, że IFS to standardy nie tylko dla żywności.

Z czego wynika przekonanie, że standard IFS ma zastosowanie wyłącznie dla produktów żywnościowych?

Przyczyna leży w historii związanej z początkami organizacji, która została ustanowiona jako „International Food Standard”. Przez lata IFS rozszerzyło swoją działalność wprowadzając kolejne standardy i udostępniając je globalnie. Właściwe rozszerzenie skrótu IFS to International Featured Standards, a opracowane standardy przedstawiają ujednoliconą formę postępowania dla żywności, produktów (nie żywnościowych) i usług. Należy też pamiętać, że standardy IFS w dużej mierze dotyczą łańcucha żywnościowego, co też może powodować jednoznaczne skojarzenia IFS jako standardu wyłącznie dotyczącego żywności.

Certyfikując swoją nas działalność według standardu IFS dajmy Klientowi gwarancje, że produkty lub usługi przez nas dostarczane są zgodne z wymaganiami klienta, a nasza firma doskonali procesy ich dostarczenia w sposób ciągły.

Obecnie IFS przedstawia osiem różnych standardów dla żywności i produktów nieżywnościowych, obejmujących procesy w łańcuchu dostaw. Standardy przedstawiają technologiczne podejście procesowe i pomagają w realizacji przepisów prawnych dotyczących żywności i/lub bezpieczeństwa produktów. Standardy IFS określają jednolite wytyczne dotyczące bezpieczeństwa produktów, ale IFS uwzględnia także kwestie dotyczące zapewnienia określonej jakości dla produktu.
Certyfikat IFS jest dla Klienta sygnałem, że sposób prowadzonej przez nas działalności jest odpowiedni względem dostarczanego produktu, zapewniając jego bezpieczeństwo przy jednoczesnym spełnieniu wymaganych specyfikacji klienta.

Certyfikacja IFS może być prowadzona dla producentów żywności, pośredników, dostawców usług logistycznych, producentów kosmetyków, środków chemicznych do użytku domowego, produktów codziennego użytku w tym higienicznych oraz dla hurtowników i detalistów. Dla każdej z wymienionych działalności opracowany jest indywidualny standard IFS, uwzględniający specyfikę i charakter produkcji lub usługi. Nie bójmy się zatem sięgać po standardy IFS, które dostosowane do tematyki prowadzonej działalności ułatwią i usystematyzują jej prowadzenie, jednocześnie budując zaufanie aktualnych i potencjalnych klientów.

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków