> IKMJ |IFS – standardy dla żywności | | IKMJ | IKMJ |IFS – standardy dla żywności | IFS – standardy dla żywności – IKMJ | IFS – standardy dla żywności – IKMJ |
ifs-nie-tylko-dla-zywnosci

IFS – standardy dla żywności

Cel jest jeden, zwiększenie konkurencyjności swojej firmy na rynku. Najlepszym rozwiązaniem jest dostarczać produkty, które są najwyższej jakości, to żadna nowość. Ważne żeby o najwyższej jakości dostarczanych przez Ciebie produktów usłyszał cały świat. Możesz ćwiczyć cierpliwość i liczyć na to że klienci będą polecać innym Twoją firmę. Możesz też samodzielnie zadbać o rozsławienie jakości Twoich produktów. Pewnie myślisz, że teraz pojawią się argumenty za zwiększeniem wydatków na reklamę. Prawda, wydatki mogą się pojawić, ale nie na reklamę. To co chcę zaproponować może wiązać się z wydatkami, ale rezultat trwa dłużej i ma większy zasięg niż reklama. Jednym ze skutków wdrożenia, a następnie certyfikowania przez jednostkę niezależną standardu IFS, jest możliwość posługiwania się międzynarodowym znakiem, który jest gwarantem jakości. Wszystkie standardy IFS stawiają sobie za cel ujednolicenie systemu oceny i redukcję kosztów dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego. Standardy IFS zapewniają porównywalność i przejrzystość podejmowanych przez Ciebie działań. Trzy standardy z ośmiu opracowanych przez IFS dotyczą żywności. Do tego grona zaliczane są standardy IFS Food, IFS Global Markets Food oraz IFS Cash & Carry Wholesale. Oto ich krótka charakterystyka, wybierz odpowiedni dla Twojej organizacji.

Standard IFS Food

Standard przeznaczony dla producentów żywności i dla firm zajmujących się pakowaniem produktów żywnościowych w opakowania jednostkowe. Standard IFS Food znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku produkcji i konfekcjonowania produktów spożywczych. Standard IFS Food doskonale sprawdza się również w firmach zajmujących się pakowaniem, gdzie w trakcie procesu pakowania produktu spożywczego w opakowania jednostkowe istnieje ryzyko zanieczyszczeń.

IFS Global Markets Food

Standard IFS Global Markets-Food przedstawia ujednolicony program oceny bezpieczeństwa żywności dla detalistów. Zadaniem standardu jest wsparcie małych i średnich sprzedawców w zakresie rozwoju i doskonalenia ich systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Standard IFS Global Markets-Food jest przewodnikiem dla sprzedawców i pierwszym krokiem poczynionym w kierunku wdrożenia standardu IFS Food.

IFS Cash & Carry Wholesale

Zakres standardu uwzględnia markety Cash&Carry oraz hurtownie, które konfekcjonują produkty pakowane luzem. IFS Cash & Carry Wholesale jest standardem mającym na względzie specyfikę działalności marketów typu Cash & Carry oraz hurtowni produktów spożywczych. Standard uwzględnia wszystkie działania podejmowane przez markety i hurtowników względem produktów spożywczych świeżych i pakowanych luzem. Ponadto w standardzie znajdują się wymagania dla produkcji prowadzoną na małą skalę (np. rozbiór mięsa, produkcja mięsa mielonego).
Jeśli dążysz do zwiększania zadowolenia klienta i poszukujesz sposobu na zyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, Standard jest dla Ciebie.

Autor: Bogumiła Mazur-Miłek

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków