> ISO 14001 - Oddziaływanie pośrednie na środowisko | IKMJ | IKMJ |ISO 14001 – Oddziaływanie pośrednie na środowisko | ISO 14001 – Oddziaływanie pośrednie na środowisko – IKMJ | ISO 14001 – Oddziaływanie pośrednie na środowisko – IKMJ |
aspekty-środowiskowe-ISO 14001

ISO 14001 – Oddziaływanie pośrednie na środowisko

Co złego robię nie wyłączając komputera, gdy wychodzę z biura?

Przecież to tylko jeden komputer!

???

Ty jeden nic!

Takich jak ty jest na świecie 2-3 miliardy!!!

Pracuje efekt skali.

Bezpłatna wycena ISO 14001

Oto pełna identyfikacja sposobów oddziaływania na środowisko przez  firmę spedycyjną  części pierwszej artykułu (aspektów środowiskowych).

Pytanie: jak firma oddziałuje na środowisko?

Szkolenia ISO 14001

 1. Bezpośrednie, lokalne (punktowe) oddziaływanie na środowisko poprzez:
  • Generowanie odpadów
  • Zużycie mediów przez personel biura
 2. Bezpośrednie, globalne w mikroskali (kilka sąsiadujących ze sobą powiatów) oddziaływanie na środowisko poprzez:
  • Generowanie miejsc pracy (zmniejszanie lub zwiększanie bezrobocia)
  • Generowanie ruchu pracowników pomiędzy praca, a ich domem
  • Odprowadzanie podatków i opłat lokalnych do budżetu gminy, w której znajduje się firma
  • Wpływanie na kulturę lokalną poprzez generowanie kultury organizacji
  • Generowanie rozwoju urbanistycznego (rozbudowa miasta lub wsi poprzez zamieszkiwanie w niej)
 3. Bezpośrednie, globalne w makroskali (województwo, kraj) oddziaływanie na środowisko poprzez:
  • Generowanie miejsc pracy (zmniejszanie lub zwiększanie bezrobocia)
  • Odprowadzanie podatków i opłat do budżetu państwa, w której znajduje się firma
 4. Pośrednie, globalne w makroskali (kraj, unia) oddziaływanie na środowisko poprzez:
  • Generowanie ciężkiego ruchu kołowego (TIRY)
  • Emisja spalin (TIRY)
  • Zużycie materiałów pędnych, smarnych, części zamiennych (TIRY)
  • Rozwój i modernizacja sieci drogowej (budowy nowych dróg, remonty istniejących)
  • Stwarzanie zagrożenia poprzez wypadek drogowy dla życia ludzi poruszających się lub mieszkających w sąsiedztwie tras TIRÓW
  • Stwarzanie zagrożenia poprzez wypadek drogowy, rozjechanie dla życia zwierząt poruszających się lub mieszkających w sąsiedztwie tras TIRÓW
  • Degenerację (trucie) obszarów naturalnych (rośliny, zwierzęta, ludzie) znajdujących się w bliskości pasa drogowego.
  • Degeneracja naturalnych zasobów wody przez zakład dostarczający wodę i ciepło, elektrownie, inne firmy działające w kooperacji bezpośredniej lub pośredniej z naszą firm.
  • Emisja zanieczyszczeń przez wytwórców ciepła i energii elektrycznej.
  • Emisja promieniowania elektromagnetycznego przez telefonię komórkową, linie przesyłu energii.
 5. Pośrednie, globalne w makroskali (ZIEMIA) oddziaływanie na środowisko poprzez:
  • Generowanie zapotrzebowania na materiały ropopochodne i inne w dużej skali u wydobywców i przetwórców.
  • Generowanie zapotrzebowania na materiały zamienne i nowe pojazdy
  • Emisję zanieczyszczeń przez producentów pojazdów, części zamiennych, części i materiałów eksploatacyjnych
  • Emisję zanieczyszczeń przez podmioty zasilające producentów, wydobywców i inne podmioty w dowolny rodzaj energii.
  • Emisję rodzajów promieniowania (fale radiowe, mikrofale, itp.) przez łańcuch dostawców.
 6. Pośrednie, globalne w makroskali (ZIEMIA + PRZYLEGŁY KOSMOS2) oddziaływanie na środowisko poprzez:
  • Korzystanie z komunikacji globalnej – eksploatacja satelitów telekomunikacyjnych, satelitów systemu GPS
  • Generowanie odpadów w przestrzeni kosmicznej ze starych, rozbitych satelitów oraz odpadów powstających przy umieszczaniu satelitów na orbicie.

Certyfikat ISO 14001

 

Powyżej zawarte są prawie wszystkie przykłady aspektów środowiskowych dla firmy spedycyjnej. Jeśli zastanawiasz się nad oddziaływaniem bezpośrednim w swojej branży, skontaktuj się z nami.

 

Autor: Mariusz Mazur

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków