ISO 14001 - Oddziaływanie pośrednie na środowisko | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJISO 14001 – Oddziaływanie pośrednie na środowisko | ISO 14001 – Oddziaływanie pośrednie na środowisko – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ ISO 14001 – Oddziaływanie pośrednie na środowisko – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ
aspekty-środowiskowe-ISO 14001

ISO 14001 – Oddziaływanie pośrednie na środowisko

Co złego robię nie wyłączając komputera, gdy wychodzę z biura?

Przecież to tylko jeden komputer!

???

Ty jeden nic!

Takich jak ty jest na świecie 2-3 miliardy!!!

Pracuje efekt skali.

Bezpłatna wycena ISO 14001

Oto pełna identyfikacja sposobów oddziaływania na środowisko przez  firmę spedycyjną  części pierwszej artykułu (aspektów środowiskowych).

Pytanie: jak firma oddziałuje na środowisko?

Szkolenia ISO 14001

 1. Bezpośrednie, lokalne (punktowe) oddziaływanie na środowisko poprzez:
  • Generowanie odpadów
  • Zużycie mediów przez personel biura
 2. Bezpośrednie, globalne w mikroskali (kilka sąsiadujących ze sobą powiatów) oddziaływanie na środowisko poprzez:
  • Generowanie miejsc pracy (zmniejszanie lub zwiększanie bezrobocia)
  • Generowanie ruchu pracowników pomiędzy praca, a ich domem
  • Odprowadzanie podatków i opłat lokalnych do budżetu gminy, w której znajduje się firma
  • Wpływanie na kulturę lokalną poprzez generowanie kultury organizacji
  • Generowanie rozwoju urbanistycznego (rozbudowa miasta lub wsi poprzez zamieszkiwanie w niej)
 3. Bezpośrednie, globalne w makroskali (województwo, kraj) oddziaływanie na środowisko poprzez:
  • Generowanie miejsc pracy (zmniejszanie lub zwiększanie bezrobocia)
  • Odprowadzanie podatków i opłat do budżetu państwa, w której znajduje się firma
 4. Pośrednie, globalne w makroskali (kraj, unia) oddziaływanie na środowisko poprzez:
  • Generowanie ciężkiego ruchu kołowego (TIRY)
  • Emisja spalin (TIRY)
  • Zużycie materiałów pędnych, smarnych, części zamiennych (TIRY)
  • Rozwój i modernizacja sieci drogowej (budowy nowych dróg, remonty istniejących)
  • Stwarzanie zagrożenia poprzez wypadek drogowy dla życia ludzi poruszających się lub mieszkających w sąsiedztwie tras TIRÓW
  • Stwarzanie zagrożenia poprzez wypadek drogowy, rozjechanie dla życia zwierząt poruszających się lub mieszkających w sąsiedztwie tras TIRÓW
  • Degenerację (trucie) obszarów naturalnych (rośliny, zwierzęta, ludzie) znajdujących się w bliskości pasa drogowego.
  • Degeneracja naturalnych zasobów wody przez zakład dostarczający wodę i ciepło, elektrownie, inne firmy działające w kooperacji bezpośredniej lub pośredniej z naszą firm.
  • Emisja zanieczyszczeń przez wytwórców ciepła i energii elektrycznej.
  • Emisja promieniowania elektromagnetycznego przez telefonię komórkową, linie przesyłu energii.
 5. Pośrednie, globalne w makroskali (ZIEMIA) oddziaływanie na środowisko poprzez:
  • Generowanie zapotrzebowania na materiały ropopochodne i inne w dużej skali u wydobywców i przetwórców.
  • Generowanie zapotrzebowania na materiały zamienne i nowe pojazdy
  • Emisję zanieczyszczeń przez producentów pojazdów, części zamiennych, części i materiałów eksploatacyjnych
  • Emisję zanieczyszczeń przez podmioty zasilające producentów, wydobywców i inne podmioty w dowolny rodzaj energii.
  • Emisję rodzajów promieniowania (fale radiowe, mikrofale, itp.) przez łańcuch dostawców.
 6. Pośrednie, globalne w makroskali (ZIEMIA + PRZYLEGŁY KOSMOS2) oddziaływanie na środowisko poprzez:
  • Korzystanie z komunikacji globalnej – eksploatacja satelitów telekomunikacyjnych, satelitów systemu GPS
  • Generowanie odpadów w przestrzeni kosmicznej ze starych, rozbitych satelitów oraz odpadów powstających przy umieszczaniu satelitów na orbicie.
Zobacz podobne  Jak uzyskać certyfikat Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego?

Certyfikat ISO 14001

 

Powyżej zawarte są prawie wszystkie przykłady aspektów środowiskowych dla firmy spedycyjnej. Jeśli zastanawiasz się nad oddziaływaniem bezpośrednim w swojej branży, skontaktuj się z nami.

 

Autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków