ISO 22000 Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJISO 22000 – efektywny system zarządzania bezpieczeństwem żywności. | ISO 22000 – efektywny system zarządzania bezpieczeństwem żywności. – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ ISO 22000 – efektywny system zarządzania bezpieczeństwem żywności. – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

ISO 22000 – efektywny system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

ISO 22000 - zarządzanie bezpieczeństwem żywnościZarządzanie bezpieczeństwem żywności.

Podstawową przyczyną zatruć pokarmowych jest brak higieny. Nie przestrzeganie podstawowych zasad sanitarno-higienicznych sprzyja namnażaniu chorobotwórczych bakterii w pożywieniu. Zgodnie z danymi GUS na przestrzeni ostatnich 10 lat zaobserwowano spadek bakteryjnych zatruć pokarmowych w tym Salmonelloz.

Czy jest to skutek wdrażania w firmach produkujących żywność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 22000?

TAK!

Od 2006 roku funkcjonuje w Polsce międzynarodowy, zharmonizowany standard zapewnienia bezpieczeństwa żywności ISO 22000.

ISO 22000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego posiada następujące cechy:

  • Standard jeden dla wszystkich – międzynarodowy, stosowany przez wszystkie organizacje łańcucha żywnościowego.
  • Obejmuje zasady HACCP
  • Kontrola żywności jest wdrożona, sprawdzana, monitorowana i zarządzana.
  • Skupia się tylko na bezpieczeństwie żywności
Zobacz podobne  Jak uzyskać certyfikat Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego?

Organizacje wdrażające system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z ISO 22000, zapewniają identyfikowalność i bezpieczeństwo produkcji zarówno surowców jak i produktów gotowych. Monitorowanie całego procesu produkcyjnego, w tym wspomnianych już surowców pozwala na wykrycie nieprawidłowości na każdym etapie jego trwania. Taki nadzór eliminuje wprowadzenie na rynek produktu zagrażającego zdrowiu.
Głównym celem wdrażania ISO 22000 jest właściwe zaplanowania i zarządzanie wszystkimi działaniami prowadzącymi do wytworzenia produktu o konkretnych walorach jakościowych i higienicznych.

Większość konsumentów uważa, że zatrucia pokarmowe spowodowane są brakiem zachowania higieny podczas produkcji żywności lub w trakcie przygotowania posiłków w restauracjach. Jednakże, większość ekspertów twierdzi, że największym źródłem zachorowań jest brak higieny podczas przygotowywania posiłków w domu.
Czy zarządzasz bezpieczeństwem żywności w swojej kuchni?

Zobacz podobne  Planowanie kadrowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dobre praktyki.

 

Autor: Bogumiła Mazur-Miłek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków