IKMJ » ISO 50001 – Zarządzanie energią IKMJISO 50001 – Zarządzanie energią | ISO 50001 – Zarządzanie energią – IKMJ ISO 50001 – Zarządzanie energią – IKMJ

ISO 50001 – Zarządzanie energią

Efektywne wykorzystywanie energii pomaga organizacjom zaoszczędzić pieniądze, a także przyczynia się do ochrony zasobów i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Standard ISO 50001 zachęca organizacje wszystkich branży do efektywniejszego wykorzystania energii, poprzez rozwój systemy zarządzania energią. System zarządzania energią  ISO 50001:2011 jest oparty na modelu ciągłego doskonalenia, który jest wykorzystywany w wielu innych znanych standardach, takich jak ISO 9001 czy ISO 14001. Ułatwia to organizacjom integrację systemu zarządzania energią w swoich ogólnych wysiłkach na rzecz poprawy jakości i zarządzania środowiskiem.

Norma ISO 50001:2011 stanowi ramy wymagań dla organizacji i zobowiązuje  ją do:

  • Opracowania polityki w celu efektywniejszego wykorzystania energii
  • Ustalenia realnych celów na potrzeby spełnienia polityki
  • Korzystania z danych w celu lepszego zrozumienia i podjęcia decyzji o zużyciu energii
  • Pomiaru wyników
  • Przeglądu skuteczności polityki
  • Ciągłego doskonalenie systemu zarządzania energią.

 

Certyfikacja na zgodność z normą ISO 50001

Podobnie jak w przypadku innych systemów zarządzania  ISO , certyfikacja systemu zarządzania energią wg ISO 50001  jest możliwa, ale nie obowiązkowa. Niektóre organizacje decyduję się na wdrożenie standardu wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści jakie niewątpliwie zapewnia. Inne organizacje decydują się na uzyskanie certyfikatu, w celu pokazania stronom zewnętrznym posiadania funkcjonującego systemu zarządzania energią. Na dzień dzisiejszy na polskim rynku funkcjonują jedynie jednostki  certyfikujące systemy zarządzania energią  wg ISO 50001 akredytowane przez zagraniczne centra akredytacji. Polskie Centrum Akredytacji nie akredytuje jednostek certyfikujących w tym zakresie.

Źródło:

Tłumaczenie własne http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm

Autor: AJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków