IKMJ » Nadzór nad przyrządami pomiarowymi – spójność metrologiczna IKMJNadzór nad przyrządami pomiarowymi – spójność metrologiczna | Nadzór nad przyrządami pomiarowymi – spójność metrologiczna – IKMJ Nadzór nad przyrządami pomiarowymi – spójność metrologiczna – IKMJ
przewodnik ISO 9001:2015

Nadzór nad przyrządami pomiarowymi – spójność metrologiczna

Przewodnik do systemu zarządzania jakością – Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Zobacz wszystkie części przewodnika!

 

Jak ustalić proces nadzoru nad przyrządami pomiarowymi (spójności metrologicznej)?

Zapewnienie spójności metrologicznej wg ISO 9001 polega na:

 • ustaleniu listy przyrządów pomiarowych, które wykorzystujemy w naszych procesach,
 • określeniu jak często dany przyrząd jest używany i w jakich warunkach,
 • jaką dokładnością wskazań musi wykazać się dany przyrząd.

Na tej podstawie określmy czy dany przyrząd wzorcujemy:

 • w oparciu o posiadany wzorzec (gdy wymagana klasa dokładności jest bardzo niska)
 • w zewnętrznych laboratorium wzorcujący (gdy wymagana klasa dokładności jest niska)
 • w zewnętrznych akredytowanym laboratorium wzorcujący (gdy wymagana klasa dokładności jest średnia lub wysoka)

oraz określamy jak często wzorcujemy:

 • raz na m-c (wymagana jest wysoka klasa dokładności, jest często używany w ciężkich warunkach)
 • raz na kwartał (wymagana jest średnia klasa dokładności, jest średnio używany w ciężkich warunkach)
 • raz na pół roku (wymagana jest średnia lub wysoka klasa dokładności, jest rzadko  używany w ciężkich warunkach lub często w lekkich)
 • raz na rok (wymagana jest średnia lub wysoka klasa dokładności, jest bardzo rzadko  używany w ciężkich warunkach lub rzadko w lekkich)
 • raz na dwa lata (jest używany sporadycznie w laboratorium)
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Częstotliwość wzorcowania mniejsza niż raz na dwa lata nie powinna być brana pod uwagę, chyba że przyrząd jest wskaźnikiem lub używa go się do pomiarów „mniej-więcej” J
Tworzymy listę przyrządów pomiarowych, który posiadamy. Robimy to za pomocą arkusza nadzoru infrastruktury (ten sam który służy do nadzorowania infrastruktury) lub aplikacji do zarządzania infrastrukturą (taką jak NeoGage). Następnie, dla poszczególnych pozycji ustalamy terminy wzorcowań. Wskazujemy kto czuwa nad częstotliwością wzorcowań. Przyrządy oznaczamy naklejkami lub tabliczkami z numerami inwentarzowymi (numer ze spisu). Pilnujemy terminów wzorcowań i możemy spokojnie stwierdzić że mamy nadzorowane przyrządy pomiarowe!
Aha, jeżeli dany przyrząd się uszkodzi (co się zdarza) to najpierw go serwisujemy, a następnie wzorcujemy

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków