IKMJ » ISO i Procesy zlecone na zewnątrz w Zintegrowany System Zarządzania IKMJISO i Procesy zlecone na zewnątrz w Zintegrowany System Zarządzania | ISO i Procesy zlecone na zewnątrz w Zintegrowany System Zarządzania – IKMJ ISO i Procesy zlecone na zewnątrz w Zintegrowany System Zarządzania – IKMJ

ISO i Procesy zlecone na zewnątrz w Zintegrowany System Zarządzania

według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

Wdrażając Zintegrowany System Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 należy określić zakres systemu, jak również ewentualne wyłączenia z tego zakresu. Oprócz tego realizację procesów Systemu można zlecić na zewnątrz, co ułatwia zarządzanie nim i nie angażuje tak wielu zasobów firmy, jak mogłoby to mieć miejsce w przypadku realizacji całego zakresu Systemu we własnym zakresie. Procesem realizowanym na zewnątrz, według definicji, jest proces, który jest potrzebny firmie w jej Zintegrowanym Systemu Zarządzania, a który został przez nią wybrany do realizacji przez stronę zewnętrzną.

W przypadku zlecenia przez firmę na zewnątrz jakiegokolwiek procesu Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001, który ma wpływ zgodność Systemu z przyjętymi wymaganiami, musi ona zapewnić nadzór nad takimi procesami. Rodzaj i zakres nadzoru, jaki należy zastosować nad procesami zleconymi na zewnątrz, powinien być określony i opisany w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Procesy realizowane na zewnątrz potrzebne w Systemie obejmują następujące obszary:

Rodzaj i zakres nadzoru, jaki ma być zastosowany nad procesem realizowanym na zewnątrz, może zależeć od takich czynników jak:

  • Potencjalny wpływ procesu realizowanego na zewnątrz na zdolność firmy do realizacji ustalonych wymagań
  • Stopień podziału zadań związanych z nadzorowaniem procesu
  • Zdolność do niezbędnego nadzoru procesu.

Zapewnienie nadzoru nad procesami realizowanymi na zewnątrz nie zwalnia firmy z odpowiedzialności za zgodność jej działań i wyrobów (usług) ze wszystkimi ustalonymi wymaganiami, w tym wymaganiami klienta, własnymi, a także przepisów prawnych i innych.

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
  • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.
Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków