IKMJ » ISO / IEC 17021:2011 IKMJISO / IEC 17021:2011 | ISO / IEC 17021:2011 – IKMJ ISO / IEC 17021:2011 – IKMJ

ISO / IEC 17021:2011

Powstało nowe wydanie normy ISO / IEC 17021:2011, Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania. W normie podano zasady i wymagania dotyczące kompetencji, spójności i bezstronności auditowania i certyfikacji systemów zarządzania wszystkich typów (np. systemów zarządzania jakością lub systemów zarządzania środowiskowego) oraz zasady i wymagania dla jednostek prowadzących taką działalność. W normie zawarto wszystkie wymagania opisane w poprzednim wydaniu normy, jak również nowe wymagania dla organizacji świadczących usługi certyfikacji. Ponadto zarówno The International Accreditation Forum (IAF) jak i International Organization for Standardization (ISO) wyznaczyły dwuletni okres przejściowy (do dnia 1 lutego 2013) na dostosowanie się do wymagań nowej normy.
Link do komunikatu: http://www.iso.org/iso/iaf-iso-communique_iso17021-2011-transition-rev2rf.pdf

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków