IKMJ » ISO.org – norm opublikowane w maju 2014 IKMJISO.org – norm opublikowane w maju 2014 | ISO.org – norm opublikowane w maju 2014 – IKMJ ISO.org – norm opublikowane w maju 2014 – IKMJ
Nowa norma ISO

ISO.org – norm opublikowane w maju 2014

Nowe normy międzynarodowe opublikowane od 01 maja do 31 maja 2014

Za www.iso.org

 

TC 2 Łączniki

ISO 21670:2014 Łączniki – spawanie nakrętki sześciokątne z kołnierzem

 

TC 6 Papier, tektura i masy celulozowe

ISO 12625-7:2014 Bibułka i produktów z bibuły – Część 7: Oznaczanie właściwości optycznych – Pomiar jasności i koloru z D65/10 ° (światło dzienne na zewnątrz)

 

TC 17 Stal

ISO 15510:2014 Stal nierdzewna – skład chemiczny

ISO 16143-1:2014 Stale nierdzewne ogólnego przeznaczenia – Część 1: Wyroby nierdzewne płaskie

ISO 16143-2:2014 Stale nierdzewne ogólnego przeznaczenia – Część 2: nierdzewne półprodukty, pręty, pręty i profile

ISO 16143-3:2014 Stale nierdzewne ogólnego przeznaczenia – Część 3: Drut

 

TC 20 Samoloty i pojazdy kosmiczne

ISO 11077:2014 Lotnictwo naziemna – Odladzacze – Wymagania funkcjonalne

ISO 10788:2014 Systemy kosmiczne – Lunar płynów modelowych

ISO 16457:2014 Systemy kosmiczne – środowisko Kosmiczna (naturalne i sztuczne) – jonosfera modelem Ziemi: Model międzynarodowa jonosfera odniesienia (IRI) i rozszerzenia do plasmasphere

ISO 17255:2014 Systemy kosmiczne – Zarządzanie programem – Sprawozdanie z pracy

 

TC 21 Urządzenia do ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów

ISO 7240-1:2014 Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru – Część 1: Postanowienia ogólne i definicje

ISO 6182-10:2014 Ochrona przeciwpożarowa – automatyczne instalacje tryskaczowe – Część 10: Wymagania i metody badań dla tryskaczy krajowych

ISO 7076-5:2014 Ochrona przeciwpożarowa – Pianowe Systemy gaśnicze Część 5: Stałe urządzenia sprężonego powietrza pianki

 

TC 22 Pojazdy drogowe

ISO 8820-9:2014 Pojazdy drogowe – topikowe – Część 9: topikowe o skróconych kart (typu K)

ISO 17215-2:2014 Pojazdy drogowe – interfejs komunikacji wideo dla kamer (VCIC) – Część 2: Obsługa i kontrola odkrycie

ISO 19072-2:2013 Pojazdy drogowe – Złącze dla urządzeń pirotechnicznych, dwukierunkowym i trójdrożnych połączeń – Część 2: Metody badań i wymagania ogólne parametrów

ISO 12345:2013 Silniki Diesla – Czystość ocena wyposażenia wtrysku paliwa

ISO 3468:2014 Samochody osobowe – szyb Systemy odszraniania i odparowywania – Metoda badania

ISO 12405-3:2014 pojazdów drogowych o napędzie elektrycznym – Specyfikacja testu dla pakietów litowo-jonowy akumulator trakcyjny i systemów – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa

 

TC 23 Ciągniki i maszyny dla rolnictwa i leśnictwa

ISO 16399:2014 Liczniki wody do nawadniania

ISO 11783-3:2014 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne – sterowania szeregowego i komunikacji sieciowej danych – Część 3: Warstwa łącza danych

 

TC 24 Charakterystyka przesiewania cząstek w tym

ISO 9276-2:2014 Przedstawienie wyników analizy wielkości cząstek – Część 2: Obliczanie średniej wielkości cząstek / średnicach i chwile z rozkładu wielkości cząstek

Analiza ISO rozmiar 13322-1:2014 cząstek – metody analizy obrazu – Część 1: Metody analizy obrazu statycznego

 

TC 28 Produkty naftowe i smary

ISO 5163:2014 Przetwory naftowe – Oznaczanie charakterystyk odrzut paliw silnikowych i lotniczych – metoda silnika

ISO 5164:2014 Przetwory naftowe – Oznaczanie charakterystyk odrzut paliw silnikowych – Metoda badawcza

 

TC 29 Małe narzędzia

ISO 16462:2014 Sześciennych wkładki azotku boru, spiekanego lub stałe – wymiary, rodzaje

ISO 16463:2014 Wkładki Polycristalline diamentowe, spiekanego – Wymiary, rodzaje

 

TC 30 Pomiar przepływu cieczy w przewodach zamkniętych

ISO 4064-1:2014 Wodomierze do zimnej wody pitnej i ciepłej wody – Część 1: Wymagania metrologiczne i techniczne

ISO 4064-2:2014 Wodomierze do zimnej wody pitnej i ciepłej wody – Część 2: Metody badań

ISO 4064-3:2014 Wodomierze do zimnej wody pitnej i ciepłej wody – Część 3: Format raportu testu

ISO 4064-4:2014 Wodomierze do zimnej wody pitnej i ciepłej wody – Część 4: Wymagania dla metrologiczne nie objęte normą ISO 4064-1

ISO 4064-5:2014 Wodomierze do zimnej wody pitnej i ciepłej wody – Część 5: Wymagania instalacyjne

 

TC 31 Opony, felgi i zawory

ISO 4250-1:2014 opony Earth Mover i felgi – Część 1: Wymiary i oznaczenia opon

ISO 4250-2:2014 opony Earth Mover i felgi – Część 2: Obciążenia i presji inflacyjnych

Zawory ISO 20562:2014 – ISO komory opon podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4

 

TC 34 Produkty spożywcze

ISO 11133:2014 Mikrobiologia żywności, paszy dla zwierząt i wody – Przygotowanie, produkcja, magazynowanie i wyniki badania pożywek

 

TC 38 Tekstylia

ISO 17299-1:2014 Tekstylia – Wyznaczanie właściwości dezodorantu – Część 1: Ogólne zasady

ISO 17299-2:2014 Tekstylia – Wyznaczanie właściwości dezodorantu – Część 2: Metoda Wykrywacz rury

ISO 17299-3:2014 Tekstylia – Wyznaczanie właściwości dezodorantu – Część 3: Metoda chromatografii gazowej

ISO 10306:2014 Tekstylia – Włókna bawełniane – Ocena dojrzałości metodą przepływu powietrza

Właściwości Seam rozciąganie tkanin i gotowe wyroby tekstylne – – ISO 13935-1:2014 Tekstylia Część 1: Wyznaczanie maksymalnej siły do ​​zerwania szwów taśmy za pomocą metody

 

TC 39 Obrabiarki

ISO 14955-1:2014 Maszyny – ocena środowiskowa obrabiarek – Część 1: Metodologia projektowania energooszczędnych obrabiarek

ISO 1986-1:2014 Warunki testowe szlifierek do płaszczyzn z wrzecionem ściernicy poziome i posuwisto-zwrotnym stole – testy dokładności – Część 1: maszyny o długości stołu aż do 1 600 mm

 

TC 42 Fotografia

ISO 18944:2014 Materiały Imaging – kolor refleksji odbitek fotograficznych – roboty pomiarowe i druku

 

TC 43 Akustyka

ISO 10844:2014 Akustyka – Specyfikacja torach testowych do pomiaru hałasu emitowanego przez pojazdy drogowe i ich opon

ISO 11200:2014 Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy iw innych określonych miejscach

ISO 10140-1:2010 / Amd 2:2014 Akustyka – Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Reguły aplikacji dla konkretnych produktów – poprawka 2: dźwięk Opady deszczu

ISO 12999-1:2014 Akustyka – Wyznaczanie i stosowanie niepewności pomiarowych w akustyce budynku – Część 1: Izolacja akustyczna

 

TC 45 Kauczuk i wyroby z kauczuku

ISO 2000:2014 Guma, surowce naturalne – Wytyczne do specyfikacji technicznych określonych gumy (TSR)

ISO 2322:2014 kauczuku styren-butadien (SBR) – rozwiązanie-i emulsji polimeryzowanego typy – Procedury oceny

ISO 2393:2014 Mieszanki gumowe – przygotowania, mieszania i wulkanizacji – sprzęt i procedury

ISO 2476:2014 nitrylowy (BR) – Rozwiązanie-polimeryzowany typy – Procedury oceny

ISO / TS 16095:2014 Reclaimed gumy pochodzące z produktów zawierających głównie kauczuku naturalnego – procedury oceny

ISO / TS 16096:2014 Reclaimed izobutanu izoprenu (IIR) gumy – Procedura oceny

ISO / TS 16097:2013 Vulcanized Okruchy gumy – Procedury oceny

 

TC 46 Informacja i dokumentacja

ISO 11620:2014 Informacja i dokumentacja – Biblioteka wskaźniki efektywności

 

TC 54 Olejki eteryczne

ISO / TS 210:2014 Olejki eteryczne – Ogólne zasady dotyczące pakowania, przechowywania i klimatyzacji

ISO / TS 211:2014 Olejki eteryczne – ogólne zasady etykietowania i oznakowania opakowań

 

TC 59 Budynki i budowle

ISO / TS 12720:2014 Zrównoważony rozwój w budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej – Wytyczne w sprawie stosowania zasad ogólnych w ISO 15392

 

TC 60 Gears

ISO 14104:2014 biegów – kontrola temperament wytrawiania powierzchni po szlifowaniu, metoda chemiczna

 

TC 61 Tworzywa sztuczne

ISO 15985:2014 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie ostatecznej biodegradacji beztlenowej pod wysokiej zawartości części stałych warunkach beztlenowych-trawienie – Metoda oznaczania opublikowanych biogazu

ISO 17223:2014 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie indeksu zażółcenia i zmiany indeksu zażółcenia

ISO 22007-6:2014 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej – Część 6: Metoda porównawcza w niskich przewodności cieplnej przy użyciu techniki modulacji temperatury

ISO 13106:2014 Tworzywa sztuczne – rozdmuchiwanie pojemniki polipropylenowe do pakowania płynów spożywczych

ISO 16525-1:2014 Kleje – Metody badań izotropowych klejów przewodzących elektrycznie – Część 1: Ogólne metody badań

ISO 16525-2:2014 Kleje – Metody badań izotropowych klejów przewodzących elektrycznie – Część 2: Oznaczanie właściwości elektryczne do stosowania w zespołach elektronicznych

ISO 16525-3:2014 Kleje – Metody badań izotropowych klejów przewodzących elektrycznie – Część 3: Oznaczanie właściwości przenoszenia ciepła

ISO 16525-4:2014 Kleje – Metody badań izotropowych klejów przewodzących elektrycznie – Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie i oporu elektrycznego za pomocą sztywnych do sztywne składy zespołów

ISO 16525-5:2014 Kleje – Metody badań izotropowych klejów przewodzących elektrycznie – Część 5: Oznaczanie zmęczenia ścinającego

ISO 16525-6:2014 Kleje – Metody badań izotropowych klejów przewodzących elektrycznie – Część 6: Oznaczanie wpływu ścinania typu wahadłowego

ISO 16525-7:2014 Kleje – Metody badań izotropowych klejów przewodzących elektrycznie – Część 7: Metody badań środowiska

ISO 16525-8:2014 Kleje – Metody badań izotropowych klejów przewodzących elektrycznie – Część 8: Metody badań migracji elektrochemiczne

ISO 16525-9:2014 Kleje – Metody badań izotropowych klejów przewodzących elektrycznie – Część 9: Oznaczanie charakterystyk transmisji sygnału szybkich

ISO 15114:2014 tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem kompozytów – Określanie odporności na pękanie w trybie II dla materiałów zbrojonych jednokierunkowo wykorzystaniem skalibrowany podział końca załadowane (C-ELS) test i efektywną długość podejścia pęknięć

 

TC 67 Materiały, urządzenia i konstrukcje morskie dla naftowych, petrochemicznych i przemysłu gazu ziemnego

ISO 13354:2014 Przemysł naftowy i gazowniczy – wiercenia i produkcji maszyn – Niewielka sprzęt przełączający gaz

ISO 19900:2013 Przemysł naftowy i gazowniczy – Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji morskich

 

TC 72 maszyny i akcesoria tekstylne

ISO 11676:2014 maszyny i akcesoria tekstylne – z oponami wzór i łańcuchy wzór do maszyn dziewiarskich osnowy – słownictwo i symbole

 

TC 86 Chłodnictwo i klimatyzacja

ISO 16345:2014 chłodzenie wodne Wieże – Testowanie i ocena wydajności cieplnej

ISO 817:2014 Czynniki chłodnicze – klasyfikacja Opis i bezpieczeństwo

 

TC 94 Bezpieczeństwo osobiste – odzież i sprzęt ochronny

ISO / TS 16976-6:2014 Sprzęt ochrony układu oddechowego – czynnika ludzkiego – Część 6: Efekty Psycho-fizjologiczne

 

TC 96 Żurawie

ISO 17440:2014 Dźwignice – Ogólne zasady projektowania – stany graniczne i dowód kompetencji kutych haków stalowych

 

TC 104 kontenerów frachtu

Seria ISO 1496-1:2013 Kontenery 1 frachtowe – Specyfikacja i badania – Część 1: Ogólne kontenery dla celów ogólnych

 

TC 106 Stomatologia

ISO 11499:2014 Stomatologia – wkłady jednorazowe do znieczulenia miejscowego

Monitorowanie TC 108 wibracje, wstrząsy i stan

ISO 2017-2:2007 Drgania mechaniczne i wstrząsy – Elastyczne systemy montażowe – Część 2: Dane techniczne, aby być wymienione do stosowania izolacji drgań związanych z systemami kolejowymi

ISO 6954:2000 Drgania mechaniczne – Wytyczne dotyczące pomiaru, raportowania i oceny drgań w odniesieniu do zamieszkiwania na statkach pasażerskich i handlowych

ISO 20283-2:2008 Drgania mechaniczne – Pomiar drgań na statkach – Część 2: Pomiary drgań strukturalnych

ISO 20283-4:2012 Drgania mechaniczne – Pomiar drgań na statkach – Część 4: Pomiar i ocena drgań maszyn napędowych statku

ISO 16063-16:2014 Metody kalibracji przetworników na wstrząsy i wibracje – Część 16: Kalibracja przez grawitacji ziemskiej

ISO 2631-1:1997 / Amd 1:2010 Drgania i wstrząsy mechaniczne – Ocena narażenia człowieka na drgania całego ciała – Część 1: Wymagania ogólne – Poprawka 1

ISO 2631-4:2001 / Amd 1:2010 Drgania i wstrząsy mechaniczne – Ocena narażenia człowieka na drgania całego ciała – Część 4: Wytyczne dotyczące oceny skutków wibracji oraz ruchu obrotowego na komfortu pasażerów i załogi w stałej prowadnicy systemy transportu – poprawka 1:.

 

TC 121 do anestezji i oddychania

ISO 80601-2-67:2014 Medyczne urządzenia elektryczne – Część 2-67: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów wyposażenia oszczędzające tlen

 

TC 130 technologia graficzna

ISO 12647-1:2013 graficzna technologia – kontrola procesu wytwarzania półtonów barwnych, wydruki próbne i produkcyjne – Część 1: Metody pomiaru parametrów i

ISO 15397:2014 Technologia graficzna – Komunikat graficznych właściwości papieru

 

TC 138 Rury, złączki i zawory do transportu płynów

ISO 17484-1:2014 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy rur wielowarstwowych do instalacji wewnętrznych gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 5 barów (w tym 500 kPa) – Część 1: Wymagania dla systemów

 

TC 146 Jakość powietrza

ISO 12219-5:2014 wnętrza pojazdów drogowych – Część 5: Badania przesiewowe metody określania emisji lotnych związków organicznych z części wnętrza pojazdu i materiałów – komora statyczna metoda

ISO 16000-27:2014 Powietrze w pomieszczeniach – Część 27: Oznaczanie utrwalonym kurzu na powierzchniach włóknistej (SEM), skaningowej mikroskopii elektronowej (metoda bezpośrednia)

ISO 16000-29:2014 Powietrze w pomieszczeniach – Część 29: Metody badania czujek VOC

ISO 16000-31:2014 Powietrze w pomieszczeniach – Część 31: Pomiar środków zmniejszających palność i plastyfikatorów na bazie związków fosforoorganicznych – ester kwasu fosforowego

 

TC 150 Implanty chirurgiczne

ISO 13179-1:2014 Implanty chirurgiczne – Plasma-Powłoki natryskiwane niestopowe tytanowe na metalowych implantów chirurgicznych – Część 1: Wymagania ogólne

ISO / TS 17137:2014 Implanty sercowo-naczyniowe i systemy pozaustrojowe – Implanty absorpcyjne układu sercowo-naczyniowego

 

TC 156 Korozja metali i stopów

ISO 6509-1:2014 Korozja metali i stopów – Oznaczanie odporności na odcynkowanie stopów miedzi z cynkiem – Część 1: Metoda badania

 

TC 161 Kontrola i urządzenia ochronne dla gazu i / lub ropy palników i urządzeń

ISO 23551-5:2014 Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i urządzeń spalających gaz – Wymagania szczegółowe – Część 5: Ręczne zawory gazowe

ISO 23553-1:2014 Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników olejowych i urządzeń spalania oleju – Wymagania szczegółowe – Część 1: Zawory automatyczne i półautomatyczne

 

TC 163 Sprawność cieplna i energia zastosowanie w budownictwie

ISO 15758:2014 cieplno wydajność sprzętu budowlanego i instalacji przemysłowych – Obliczanie dyfuzji pary wodnej – systemy izolacji rur na zimno

 

TC 164 Badania mechaniczne metali

ISO 17340:2014 Metale – badawcze Plastyczność – testy kompresji Szybki metali porowatych i komórkowych

 

TC 165 Konstrukcje drewniane

ISO 13910:2014 Konstrukcje drewniane – Siła oceniana drewna – Metody badań właściwości strukturalnych

ISO 17754:2014 Konstrukcje drewniane – Metody badań – Odporność na skręcanie śrubami jazdy

 

TC 171 aplikacji do zarządzania dokumentami

ISO 14289-1:2012 aplikacji do zarządzania dokumentami – dokument elektroniczny w formacie enhancement dostępności – Część 1: Zastosowanie ISO 32000-1 (PDF/UA-1)

 

TC 172 optyki i fotoniki

ISO 17411:2014 Optyka i fotonika – materiały i podzespoły optyczne – Metoda badania jednorodności szkieł optycznych o interferometrii laserowej

 

TC 178 windy, schody ruchome i chodniki ruchome

ISO 22559-1:2014 Wymagania bezpieczeństwa dla dźwigów (wind) – Część 1: Globalne zasadnicze wymagania bezpieczeństwa (GESRs)

 

TC 181 Bezpieczeństwo zabawek

ISO 8124-3:2010 / Amd 1:2014 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków – Poprawka 1

 

TC 189 Dachówka ceramiczna

ISO 10545-8:2014 Płytki ceramiczne – Część 8: Oznaczanie rozszerzalności cieplnej

ISO 13007-1:2014 Płytki ceramiczne – Zaprawy i kleje – Część 1: Terminy, definicje i specyfikacje dla klejów

 

TC 190 Jakość gleby

ISO 17184:2014 Jakość gleby – Oznaczanie węgla i azotu metodą spektrometrii bliskiej podczerwieni (NIRS)

ISO / TR 18105:2014 Jakość gleby – Wykrywanie rozpuszczalnego w wodzie chromu (VI) za pomocą gotowych do użycia metody test-kit

 

TC 194 Biologiczna ocena wyrobów medycznych

ISO / TR 37137:2014 sercowo Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Wytyczne dotyczące implantów wchłanialnych

 

TC 198 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia

ISO / TS 16775:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych – Wytyczne w sprawie stosowania ISO 11607-1 i ISO 11607-2

 

TC 201 analiza chemiczna powierzchniowa

ISO 11952:2014 Analiza chemiczna powierzchni – Skanowanie mikroskopii sondą – Oznaczanie ilości geometrycznych przy użyciu SPM: Kalibracja systemów pomiarowych

 

TC 205 środowisko projektu budowlanego

ISO 13612-1:2014 Systemy ogrzewania i chłodzenia w budynkach – Metoda obliczania wydajności systemu i projektu systemu dla systemów pomp ciepła – Część 1: Projektowanie i wymiarowanie

ISO 13612-2:2014 Systemy ogrzewania i chłodzenia w budynkach – Metoda obliczania wydajności systemu i projektu systemu dla systemów pomp ciepła – Część 2: Obliczanie energii

ISO 16484-5:2014 Systemy automatyki budynku i kontroli (BACS) – Część 5: Dane protokół komunikacyjny

ISO 16484-6:2014 Systemy automatyki budynku i kontroli (BACS) – Część 6: Testowanie zgodności komunikacji danych

 

TC 206 dzieł ceramiki

ISO 17094:2014 (zaawansowane Sztuk ceramika ceramika ceramika techniczne, zaawansowane) – Metoda badania aktywności przeciwbakteryjnej półprzewodnikowego materiałów fotokatalitycznych w środowisku oświetlenie wewnętrzne

ISO 17140:2014 (zaawansowane Sztuk ceramika ceramika ceramika techniczne, zaawansowane) – Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze pokojowej – Oznaczanie właściwości zmęczeniowych przy stałej amplitudzie

ISO 17861:2014 (zaawansowane Sztuk ceramika ceramika ceramika techniczne, zaawansowane) – Metoda pomiaru transmitancji widmowej cienkich warstw ceramicznych grzywny w warunkach wilgotnych

ISO 18061:2014 (Advanced Sztuk Ceramika Ceramika, Ceramika zaawansowane techniczne) – Oznaczanie aktywności przeciwwirusowej półprzewodnikowego materiałów fotokatalityczne – Metoda badania za pomocą Q-beta bakteriofaga

 

TC 207 Zarządzanie środowiskowe

ISO / TS 14071:2014 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Krytyczne procesy przeglądu i kompetencje Recenzent: Dodatkowe wymagania i wytyczne do ISO 14044:2006

 

TC 215 Zdrowie informatyka

ISO / IEEE 11073-10103:2014 Zdrowie informatyka – Point-of-care komunikacji urządzenie medyczne – Część 10103: Nomenklatura – urządzenie do implantacji serca

ISO / IEEE 11073-10417:2014 Zdrowie informatyka – urządzenia łączności osobistej zdrowie – Część 10417: specjalizacja – Glukoza metr urządzenia

ISO / IEEE 11073-10418:2014 Zdrowie informatyka – urządzenia łączności osobistej zdrowie – Część 10418: specjalizacja urządzenia – międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) Monitor

ISO / IEEE informatyka 11073-30200:2004 Zdrowie – Point-of-care komunikacji urządzenie medyczne – Część 30200: Profil transportu – Kabel podłączony

ISO 18104:2014 Zdrowie informatyka – kategorialnej struktur przedstawicielskich diagnoz pielęgniarskich i działań pielęgniarskich w systemach terminologicznych

 

TC 220 Zbiorniki kriogeniczne

ISO 21010:2014 Zbiorniki kriogeniczne – Gaz / materiały kompatybilności

 

TC 229 nanotechnologie

ISO / TR 16197:2014 nanotechnologie – Kompilacja i opis toksykologicznych metod przesiewowych dla produkowanych nanomateriałów

ISO / TS 16550:2014 nanotechnologie – Oznaczanie nanocząsteczek srebra potencję przez uwalnianie kwasu muramic z Staphylococcus aureus

 

TC 232 Learning usługi poza edukacją formalną

ISO 29991:2014 Usługi Nauka języków poza edukacją formalną – Wymagania

 

TC 268 Zrównoważony rozwój w gminach

ISO 37120:2014 Zrównoważony rozwój społeczności – Wskaźniki dla usług miejskich i jakości życia

 

TC 274 Światło i oświetlenie

ISO / CIE 19476:2014 Charakterystyka wydajności metrów luminancji oświetlenia i liczników

TMBG Zarządzanie Techniczne Forum – grupy

Przewodnik ISO 82:2014 Wytyczne dla adresowania stabilności w normach

 

JTC 1 Technologia informacyjna

ISO / IEC 19099:2014 Information technology – Wirtualizacja Zarządzanie Specyfikacja

ISO / IEC 25051:2014 Inżynieria oprogramowania – Systemy i Wymagania i ocena jakości oprogramowania (kwadrat) – Wymagania dotyczące jakości Gotowy do użycia Oprogramowania (RUSP) oraz instrukcje do testowania

ISO / IEC 14443-3:2011 / Amd 6:2014 Identyfikacja kart – karty bezstykowe układy obwodów – Karty zbliżeniowe – Część 3: Inicjowanie i anticollision – Poprawka 6: Szybkość transmisji z 3FC / 4, FC, 3FC / 2 i 2FC z PCD do PICC

ISO / IEC 1989:2014 Informatyka – Języki programowania, ich środowisk i interfejsów oprogramowania systemowego – Język programowania COBOL

ISO / IEC 29145-2:2014 Informatyka – Wireless Beacon Energooszczędne obsługą sieci Mesh (WiBEEM) dla usług sieci bezprzewodowej w domu – część 2: Warstwa MAC

ISO / IEC technologia 29145-3:2014 Informacje – Wireless Beacon Energooszczędne obsługą sieci Mesh (WiBEEM) dla usług sieci bezprzewodowej w domu – część 3: NWK Warstwa

ISO / IEC 13818-1:2013 / Amd technologia 1:2014 Informacja – Generic kodowania ruchomych obrazów i związanych z nimi informacji audio – Część 1: Systemy – poprawka 1: Rozszerzenia dla uproszczonej przewozu MPEG-4 na MPEG-2

ISO / IEC technologia 23000-13:2014 Informacje – Multimedia Format aplikacji (MPEG-) – Część 13: Format aplikacja Augmented reality

ISO / IEC technologia 23001-9:2014 Informatyka – systemy technologii MPEG – Część 9: Często szyfrowanie strumieni MPEG-2 transportowych

ISO / IEC 23007-1:2010 / Amd 1:2012 / Kor technologia 2:2014 Informacje medialne – Rich interfejsów użytkownika – Część 1: Widgets – poprawka 1: Widget Rozszerzenia – Sprostowanie techniczne 2

ISO / IEC technologia 23008-1:2014 Informacje – Wysoka wydajność kodowania i dostawy mediów w środowiskach heterogenicznych – Część 1: MPEG transportu nośnika (MMT)

ISO / IEC technologia 23009-1:2014 Informacje – Dynamiczny adaptacyjny streaming poprzez HTTP (DASH) – Część 1: prezentacja i opis mediów segmentu formaty

ISO / IEC technologia 23009-2:2014 Informacje – Dynamiczny adaptacyjny streaming poprzez HTTP (DASH) – Część 2: Zgodność i odniesienie oprogramowanie

ISO / IEC TS Informacje – technologia 11581-41:2014 ikony interfejsu użytkownika – Część 41: Struktura danych, które mają być wykorzystane przez ISO / IEC JTC 1/SC 35 ikony bazy danych

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków