IKMJ » ISO.org – projekty i publikacje norm – kwiecień 2014 IKMJISO.org – projekty i publikacje norm – kwiecień 2014 | ISO.org – projekty i publikacje norm – kwiecień 2014 – IKMJ ISO.org – projekty i publikacje norm – kwiecień 2014 – IKMJ
Nowa norma ISO

ISO.org – projekty i publikacje norm – kwiecień 2014

Nowe normy międzynarodowe opublikowane od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2014 – źródło www.iso.org

* Dostępne tylko w języku angielskim
** Francuska wersja standardu wcześniej opublikowane tylko w języku angielskim

 

COPOLCO Komisja polityki konsumenckiej

 • ISO / IEC Guide 51:2014 Aspekty bezpieczeństwa – Wytyczne dla włączenia ich w normach

TC 4 łożyska toczne

 • ISO 12044:2014 Łożyska toczne – jednorzędowe łożyska kulkowe skośne – wymiary fazowania na pierścień zewnętrzny nie napór boczny

TC 6 Papier , tektura i masy celulozowe

 • ISO 13820:2014 * Papier , tektura i pofalowana tektury falistej – Opis i kalibracja urządzeń do badania kompresji

TC 8 Statki i technika morska

 • ISO 17602:2014 * Statki i technika morska – zawory metalowe do stosowania w rurze kołnierzowym – Twarzą w twarz i centrum w twarz wymiarach
 • ISO 16145-5:2014 * Statki i technika morska – Powłoki ochronne i sposób kontroli – Część 5: Metoda oceny szkód powłokowych

TC 20 samolotów i pojazdów kosmicznych

 • ISO 10327:2014 * Przewóz ładunków – Główne Pojemniki Deck – Projektowanie i testowanie
 • ISO / TR 11233:2014 * Systemy kosmiczne – określenie i ocena Orbit – Sposób opisywania technik
 • ISO 16457:2014 * Systemy kosmiczne – środowisko Kosmiczna ( naturalne i sztuczne ) – jonosfera modelem Ziemi : Model międzynarodowa jonosfera odniesienia ( IRI ) i rozszerzenia do plasmasphere
 • ISO / TR 18147:2014 * środowisko Kosmiczna ( naturalne i sztuczne ) – Metoda z oddziaływaniami słonecznych protonów energiczny i strumieni ustalenia szczytu
 • ISO 23462:2014 * Systemy kosmiczne – Wytyczne do określenia ram zarządzania dla projektu kosmicznego

TC 21 Urządzenia do ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów

 • ISO 7240-12:2014 * wykrywania ognia i systemy alarmowe – Część 12: Czujki dymu przy użyciu typu linii wiązki optycznej przenoszoną

TC 22 Pojazdy drogowe

 • ISO 6550-4:2014 Pojazdy drogowe – Płaszcz typu świece żarowe z stożkowej siedzenia i ich obudowy głowicy cylindrów – Część 4: M8 x 1 świece żarowe
 • ISO 10605:2008 / Amd 1:2014 * Pojazdy drogowe – Metody badania zakłóceń elektrycznych od wyładowań elektrostatycznych – Poprawka 1
 • ISO 11992-2:2014 * Pojazdy drogowe – Wymiana cyfrowych informacji na temat połączeń elektrycznych między holowanie i pojazdów ciągnionych – Część 2 : Warstwa aplikacji dla hamulców i biegowe
 • ISO 11992-4:2014 * Pojazdy drogowe – Wymiana cyfrowych informacji na temat połączeń elektrycznych między holowanie i pojazdów ciągnionych – Część 4: Komunikat diagnostyczny
 • ISO 17215-1:2014 * Pojazdy drogowe – interfejs komunikacji wideo dla kamer ( VCIC ) – Część 1: Informacje ogólne i definicja przypadków użycia
 • ISO 17215-3:2014 * Pojazdy drogowe – interfejs komunikacji wideo dla kamer ( VCIC ) – Część 3 : Kamera słownik wiadomość
 • ISO 17215-4:2014 * Pojazdy drogowe – interfejs komunikacji wideo dla kamer ( VCIC ) – Część 4: Wdrażanie wymagań komunikacyjnych
 • ISO 18542-2:2014 * Pojazdy drogowe – znormalizowane informacje naprawy i konserwacji ( RMI ) Terminologia – Część 2: Wymagania dotyczące realizacji procesu znormalizowane, Organ rejestracyjny
 • ISO / TS 21609:2014 Pojazdy drogowe – * (EMC ) wytyczne dotyczące instalacji sprzętu nadawczego o częstotliwości radiowej na rynku wtórnym
 • ISO / TS 17242:2014 * Procedura quasi -statyczne dla przetworników siły kalibracji pas

TC 29 Małe narzędzia

 • ISO 2936:2014 Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek – Klucze trzpieniowe sześciokątne gniazdo

TC 31 Opony , felgi i zawory

 • Zawory ISO 20562:2014 – ISO komory opon podstawowych nr 1 , nr 2, nr 3 i nr 4

TC 34 Produkty spożywcze

 • ISO 7218:2007 / Amd 1:2013 Mikrobiologia żywności i pasz dla zwierząt – Wymagania ogólne i wytyczne do badań mikrobiologicznych – poprawka 1
 • ISO / TS 22003:2013 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

TC 38 Tekstylia

 • ISO 14389:2014 Tekstylia – Wyznaczanie zawartości ftalanów – metoda Tetrahydrofuran
 • ISO 17299-5:2014 * Tekstylia – Wyznaczanie właściwości dezodorantu – Część 5: Metoda tlenek metalu czujnik półprzewodnikowy
 • ISO 15625:2014 Jedwab – Elektroniczna metoda badania wad i równomierność surowego jedwabiu

TC 39 Obrabiarki

 • ISO 230-2:2014 Kod badania obrabiarek – Część 2 : Oznaczanie dokładności i powtarzalności pozycjonowania osi sterowanych numerycznie

TC 41 Koła pasowe i pasy (w tym veebelts )

 • ISO 24035:2014 Napędy pasowe – paski klinowe i odpowiednie koła pasowe do maszyn rolniczych – Wymiary

TC 43 Akustyka

 • ISO 10140-5:2010 / Amd 1:2014 Akustyka – Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 5 : Wymagania dla urządzeń badawczych i sprzętu – Poprawka 1 : dźwięk Opady deszczu

TC 44 Spawanie i procesy pokrewne

 • ISO 14114:2014 Sprzęt do spawania gazowego – różnorodne systemy acetylenowe do spawania , cięcia i procesów pokrewnych – Wymagania ogólne
 • ISO 14555:2014 Spawanie – Arc stud spawania metali

TC 45 Kauczuk i wyroby z kauczuku

 • ISO 2393:2014 * Test Mieszanki gumowe – Przygotowanie , mieszania i wulkanizacji – sprzęt i procedury
 • ISO / TS 16095:2014 * Reclaimed gumy pochodzące z produktów zawierających głównie kauczuku naturalnego – procedury oceny
 • ISO / TS 16096:2014 * Reclaimed izobutanu izoprenu ( IIR) gumy – Procedura oceny

TC 46 Informacja i dokumentacja

 • ISO 16439:2014 * Informacja i dokumentacja – Metody i procedury oceny wpływu bibliotek
 • ISO / TR 18128:2014 Informacja i dokumentacja – Ocena ryzyka dla procesów i systemów rejestrów

TC 54 Olejki eteryczne

 • ISO 16928:2014 Olejek eteryczny z imbiru [ Zingiber officinale Roscoe ]

TC 58 Butle gazowe

 • ISO 7866:2012 / Cor 1:2014 Butle do gazu – Butle bezszwowe ze stopów aluminium – Projektowanie , budowa i badanie – Sprostowanie techniczne 1

TC 61 Tworzywa sztuczne

 • ISO 17221:2014 * Tworzywa sztuczne – Oznaczanie jasności obrazu (stopień ostrości odbitego lub transmitowanego obrazu )
 • ISO 16365-1:2014 * Tworzywa sztuczne – termoplastyczne poliuretany do formowania i wytłaczania – Część 1 : System oznaczenia i podstawa do specyfikacji
 • ISO 16365-2:2014 * Tworzywa sztuczne – termoplastyczne poliuretany do formowania i wytłaczania – Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości
 • ISO 16365-3:2014 * – termoplastyczne poliuretany , tworzywa sztuczne do formowania i wytłaczania – Część 3 : Różnica pomiędzy eter i estrowych poliuretanów oznaczania zawartości grup Ester

TC 67 Materiały , urządzenia i konstrukcje morskie dla naftowych , petrochemicznych i przemysłu gazu ziemnego

 • ISO 27627:2014 * Ropa naftowa i gaz ziemny w przemyśle – Wiertło ze stopu aluminium rura przyłącze pomiarowe

TC 69 Zastosowania metod statystycznych

 • ISO 3534-4:2014 Statystyka  – Słownictwo i symbole – Część 4 : Badanie próbek
 • ISO 3951-1:2013 Procedury kontroli wyrywkowej przez zmienne – Część 1: Wymagania dla pojedynczych planów pobierania próbek zaindeksowane przez granicę jakości odbioru ( AQL ) do wglądu przez – wiele – wiele dla jednej cechy charakterystycznej jakości i jednym AQL
 • ISO 3951-2:2013 Procedury kontroli wyrywkowej przez zmienne – Część 2 : Wymagania ogólne dla pojedynczych planów pobierania próbek zaindeksowane przez granicę jakości ( AQL ) akceptacji kontroli wiele – do – wielu przez niezależnych cech jakościowych

TC 71 do betonu , żelbetu i betonu sprężonego

 • ISO 16311-1:2014 * Konserwacja i naprawa konstrukcji betonowych – Część 1 : Zasady ogólne
 • ISO 16311-2:2014 * Konserwacja i naprawa konstrukcji betonowych – Część 2: Ocena istniejących konstrukcji betonowych
 • ISO 16311-3:2014 * Konserwacja i naprawa konstrukcji betonowych – Część 3 : Projektowanie napraw i zapobiegania
 • ISO 16311-4:2014 * Konserwacja i naprawa konstrukcji betonowych – Część 4 : Wykonanie napraw i zapobieganie
 • ISO 13315-2:2014 * Zarządzanie środowiskiem do betonu i konstrukcji betonowych – Część 2 : granica systemu i danych inwentaryzacji

TC 86 Chłodnictwo i klimatyzacja

 • ISO 5149-1:2014 Kryteria Definicje , klasyfikacja i wybór: – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 1 Systemy i pompy ciepła chłodzenia
 • ISO 5149-2:2014 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – – systemy i pompy ciepła chłodzenia Część 2: Projektowanie , budowa , badanie, znakowanie i dokumentacja
 • ISO 5149-3:2014 Miejsce montażu: – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 3 systemy i pompy ciepła chłodzenia
 • ISO 5149-4:2014 Obsługa, konserwacja, naprawa i naprawy: – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 4 systemy i pompy ciepła chłodzenia

TC 92 Bezpieczeństwo pożarowe

 • ISO / TR 17755:2014 * Bezpieczeństwo pożarowe – Przegląd krajowych praktyk statystycznych przeciwpożarowe
 • ISO 3008-2:2014 Badania odporności ogniowej – Część 2 : winda zespoły drzwiowe lądowania
 • ISO / TR 16730-5:2013 Ogień inżynieria bezpieczeństwa – Ocena, weryfikacja i walidacja metod obliczeniowych – Część 5 : Przykład modelu Egress

TC 94 Bezpieczeństwo osobiste – odzież i sprzęt ochronny

 • ISO 20346:2014 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie ochronne

TC 106 Stomatologia

 • ISO 9173-3:2014 Stomatologia – kleszcze ekstrakcyjne – Część 3 : Projektowanie

TC 108 Monitorowanie wibracje , wstrząsy i stan

 • ISO 18436-2:2014 * Monitorowanie stanu i diagnostyki maszyn – Wymagania dotyczące kwalifikacji i oceny personelu – Część 2: Monitoring i diagnostyka drgań warunek

TC 112 Technika próżniowa

 • ISO 3529-3:2014 Technika próżniowa – Terminologia – Część 3 : Razem i ciśnienie cząstkowe wskaźniki próżniowe

TC 121 Do anestezji i oddychania

 • ISO 10079-2:2014 Medyczne urządzenia odsysające – Część 2 : Urządzenia odsysające napędzane ręcznie
 • ISO 10079-3:2014 Medyczne urządzenia odsysające – Część 3 : Urządzenia odsysające zasilane próżniowo lub ciśnieniem dodatnim źródła gazu

TC 130 technologia graficzna

 • ISO 12647-2:2013 graficzna technologia – kontrola procesu wytwarzania półtonów barwnych , wydruki próbne i produkcyjne – Część 2 : procesy litograficzne, offsetowe

TC 135 Badania nieniszczące

 • ISO 3452-1:2013 Badania nieniszczące – Badania penetracyjne – Część 1 : Zasady ogólne

TC 138 Rury, złączki i zawory do transportu płynów

 • ISO 4427-2:2007 / Amd 1:2014 * Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – polietylenu (PE) rury i kształtki dla dostarczania wody – Część 2 : Rury – Poprawka 1
 • ISO 8513:2014 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych * – z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP ) termoutwardzalnych Rury – Metody badań w celu określenia pozornej początkowej wytrzymałości wzdłużnej

TC 142 Urządzenia do czyszczenia powietrza i innych gazów

 • ISO 10121-1:2014 Metoda badania w celu oceny skuteczności mediów w fazie gazowej oraz urządzeń do oczyszczania powietrza do wentylacji ogólnej – Część 1: w fazie gazowej mediów oczyszczenia powietrza

TC 146 Jakość powietrza

 • ISO 8672:2014 * Jakość powietrza – Oznaczanie stężenia liczbę unoszących się w powietrzu włókien nieorganicznych Natomiast faza mikroskopii optycznej – filtr metoda membranowa

TC 147 Jakość wody

 • ISO 13165-2:2014 Jakość wody – radu- 226 – Część 2 : Metoda badania przy użyciu emanometry

TC 154 Elementy i procesy dane dokumenty w handlu, przemysłu i administracji

 • ISO 15000-5:2014 * Elektroniczny Biznes Extensible Markup Language ( ebXML ) – Część 5 : Specyfikacja podstawowych elementów (CCS )

TC 165 Konstrukcje drewniane

 • ISO 10983:2014 * Drewno – stawów palców – Minimalne wymagania produkcyjne i metody badań

TC 180 Energia słoneczna

 • ISO 9806:2013 Solar Energy – Kolektory słoneczne – Metody badań

TC 202 Analiza Microbeam

 • ISO 22493:2014 * analiza Microbeam – Skanowanie mikroskopii elektronowej – Słownictwo

TC 204 Inteligentne systemy transportowe

 • ISO 11270:2014 * Inteligentne systemy transportowe – systemy wspomagania utrzymania pasa ruchu ( LKAS ) – Wymagania i procedury badań
 • ISO / TS 17419:2014 * Inteligentne systemy transportowe – systemy spółdzielcze – klasyfikacja i zarządzania aplikacji ITS w kontekście globalnym
 • ISO / TS 17423:2014 * Inteligentne systemy transportowe – systemy współpracujące – jego wymagania aplikacji i cele wybór profili komunikacyjnych

TC 206 dzieł ceramiki

 • ISO 17860:2014 * (zaawansowane Sztuk ceramika ceramika ceramika techniczne , zaawansowane ) – Oznaczanie straty suszenia granulek ceramicznych

TC 211 Informacja geograficzna / Geografia

 • ISO 19110:2005 / Amd 1:2011 Geographic information – Metodologia funkcji katalogowania – Poprawka 1

TC 213 wymiarowe i geometryczne opisy produktów oraz weryfikacja

 • Specyfikacja ISO / TS 8062-2:2013 geometryczne produktu (GPS) – Tolerancje wymiarowe i geometryczne dla części formowanych – Część 2: Zasady

TC 214 podnoszący, podnośników

 • ISO 18893:2014 * telefonów platformy do podnoszenia – zasady bezpieczeństwa , kontroli, konserwacji i eksploatacji

TC 215 Zdrowie informatyka

 • ISO / IEEE 11073-10103:2014 Zdrowie informatyka – Point-of -care komunikacji urządzenie medyczne – Część 10103 : Nomenklatura – urządzenie do implantacji serca
 • ISO / IEEE 11073-10417:2014 Zdrowie informatyka – urządzenia łączności osobistej zdrowie – Część 10417 : specjalizacja – Glukoza metr urządzenia
 • ISO / IEEE 11073-10418:2014 Zdrowie informatyka – urządzenia łączności osobistej zdrowie – Część 10418 : specjalizacja urządzenia – międzynarodowego współczynnika znormalizowanego ( INR ) Monitor

TC 217 Kosmetyki

 • ISO / TR 17276:2014 Kosmetyki – analityczne podejście do badań przesiewowych i kwantyfikacji metod metali ciężkich w kosmetykach

TC 228 Turystyka i usługi powiązane

 • ISO 21101:2014 Przygoda turystyka – Systemy zarządzania bezpieczeństwem – Wymagania

TC 238 biopaliw stałych

 • ISO 17225-1:2014 Stałe biopaliwa – specyfikacje paliwa i klasy – Część 1: Wymagania ogólne
 • ISO 17225-2:2014 Stałe biopaliwa – specyfikacje paliwa i klasy – Część 2: progresywny Pelety
 • ISO 17225-3:2014 Stałe biopaliwa – specyfikacje paliwa i klasy – Część 3: progresywny brykiety drzewne
 • ISO 17225-4:2014 Stałe biopaliwa – specyfikacje paliwa i klasy – Część 4: progresywny zrębki
 • ISO 17225-5:2014 Stałe biopaliwa – specyfikacje paliwa i klasy – Część 5 : Standaryzacja opałowe
 • ISO 17225-6:2014 Stałe biopaliwa – specyfikacje paliwa i klasy – Część 6 : progresywny nie Pelety drzewne
 • ISO 17225-7:2014 Stałe biopaliwa – specyfikacje paliwa i klasy – Część 7 : progresywny nie brykiety drzewne

TC 249 tradycyjnej medycyny chińskiej

 • ISO 17217-1:2014 * Tradycyjna medycyna chińska – nasiona i sadzonki żeńszenia – Część 1 : Panax ginseng CA Meyer

CASCO Komisja oceny zgodności

 • ISO / IEC 17011:2004 * Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek akredytacyjnych akredytację jednostek oceniających zgodność
 • ISO / IEC 17021-5:2014 TS oceny zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania – Część 5: Wymagania dotyczące kwalifikacji dla audytu i certyfikacji systemów zarządzania aktywami

JTC 1 Technologia informacyjna

 • ISO / IEC 19464:2014 * Informatyka – Advanced Message Queuing Protocol ( AMQP ) specyfikacji v1.0
 • ISO / IEC 19508:2014 * Informatyka – Object Management Group Meta Wyposażenie obiektu ( MOF ) Core
 • ISO / IEC 19509:2014 * Informatyka – Object Management Group XML Metadata Interchange ( XMI )
 • ISO / IEC / IEEE 8802-3:2014 * Standard Ethernet – Część 3 :
 • ISO / IEC TR Informacje technologia 90006:2013 – Wytyczne dotyczące stosowania ISO 9001:2008 do zarządzania usługami i jego integracji z normą ISO / IEC 20000-1:2011
 • ISO / IEC 14443-3:2011 / Amd 3:2014 * Identyfikacja kart – Karty bezstykowe karty z obwodami scalonymi – Karty zbliżeniowe – Część 3 : Inicjowanie i anticollision – Poprawka 3 : na przemian PICC i funkcjonalności PCD i PICC wspierające oba typy
 • ISO / IEC 14776-251:2014 * Informacje interfejs system komputerowy technologii Mały ( SCSI ) – Część 251 : USB Attached SCSI ( UAS )
 • ISO / IEC 13818-1:2013 / Amd 2:2014 * Informatyka – Generic kodowania ruchomych obrazów i związanych z nimi informacji audio – Część 1: Systemy – poprawka 2 : Sygnalizacja pliki transportu , sygnalizacji MVC widok stowarzyszenie do oka i rejestracji typu MIME
 • ISO / IEC 13818-1:2013 / Amd 3:2014 * Informatyka – Generic kodowania ruchomych obrazów i związanych z nimi informacji audio – Część 1 : Systemy – Poprawka 3 : Transport HEVC wideo przez systemów MPEG-2
 • ISO / IEC 13818-1:2013 / Amd 4:2014 * Informatyka – Generic kodowania ruchomych obrazów i związanych z nimi informacji audio – Część 1: Systemy – Poprawka 4 : Wsparcie dla sygnalizacji w przypadku strumień transportowy MPEG- 2 w układach

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków