> IKMJ |ISO/IEC 20000 jako efektywny system zarządzania | | IKMJ | IKMJ |ISO/IEC 20000 jako efektywny system zarządzania | ISO/IEC 20000 jako efektywny system zarządzania – IKMJ | ISO/IEC 20000 jako efektywny system zarządzania – IKMJ |
Zarządzanie jakością usług - czy warto wdrożyć ISO 20000-1

ISO/IEC 20000 jako efektywny system zarządzania

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO/IEC 20000 dla efektywnego zarządzania serwisami ІТ.

Dziś większość organizacji/firm opiera się o efektywne użycie narzędzi informatycznych, usług i serwisów IT. Bardzo ważnym elementem jest tu skuteczne i właściwe zarządzanie, które będzie miało pozytywny wpływ na takie wskaźniki jak niezawodność, zysk, rentowność i wizerunek organizacji. Pomocna w uzyskaniu takich wskaźników będzie norma ISO/IEC 20000, która pomoże w budowie, utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania usługami IT. Wielu firmom w/w norma pomogła osiągnąć pozytywny efekt niezależnie od tego, czy trzeba było zorganizować pracę usług informatycznych wewnętrznych, czy świadczonych na zewnątrz usług IT (outsourcing). Niektóre organizacje decydują się również na wdrożenie i stosowanie biblioteki ITIL aby serwisy IT działały jeszcze bardziej zgranie i harmonijnie.

Gotowość do wdrożenia ISO/IEC 20000

Niezależnie od tego w jakim momencie korzystania lub świadczenia usług informatycznych jesteśmy możemy ulepszyć pracę wdrażając wymagania normy ISO/IEC 20000-1. W trakcie wdrażania zawsze można zmienić, przekształcić procesy robocze. Oczywiście do tego procesu warto podejść w sposób odpowiedzialny oraz zaplanować wszelkie zmiany i skupić się o rezultatach, skutkach i konsekwencjach. Gotowość do rozpoczęcia wdrożenia normy należy ocenić po przeanalizowaniu wszystkich wymagań normy. Warto też porozmawiać z ekspertami, aby zrozumieć wszystkie subtelności/szczegóły tego procesu albo zaangażować ich w procesy tworzenia i wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy.

Aby podjąć decyzję o wdrożeniu systemu, należy wziąć pod uwagę główne zalety ISO/IEC 20000, czyli:

• zgodność z najlepszymi standardami i praktykami w dziedzinie zarządzania;
• uzyskanie możliwości tworzenia usług informatycznych (serwisów IT) dla biznesu;
• łatwość połączenia technologii, procesów i wysiłków personelu w celu osiągnięcia konkretnego celu;
• dostęp do sprzętu w celu podniesienia jakości usług.

Jedną z zalet normy ISO/IEC 20000 jest integracja z biblioteką ITIL. Gwarantuje to ciągłe doskonalenie  serwisów IT, które bezpośrednio mają wpływ na pozycję firmy na rynku oraz jej przychody. Pracownicy mogą samodzielnie wybierać wektory rozwoju i używać wszystkich niezbędnych narzędzi (dostępnych serwisów i usług) do rozwiązania zadań.

ISO/IEC 20000  wymaga należytego zarządzania dokumentacją i zapisami, audytami wewnętrznymi oraz dokonywania analizy i przeglądu zarządzania przez najwyższe kierownictwo (właściciela firmy). Dzięki temu zarządzanie usługami IT może być połączone z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem danymi lub innym wdrożonym systemem. Firma ma możliwość zbudować duży zintegrowany system zarządzania, który będzie pracować i zapewniać wysokie wskaźniki efektywności.

Zalety wdrożenia normy ISO/IEC 20000-1 z IKMJ

Na początku prac wdrożeniowych łatwiej jest ocenić ilość niezrealizowanych wymagań. Jest to bardzo ważne w obszarze usług informatycznych, ponieważ w przyszłości pomoże zwiększyć wydajność całej organizacji. Po znalezieniu braków pod kątem normy określamy czas i tok postępowania prac implementacyjnych. W ciągu całego procesu do momentu certyfikacji IKMJ wspiera firmę.
Ważną cechą normy ISO/IEC 20000 jest optymalizacja wszystkich procesów. Prowadzi to do wyłączenia lub znaczącego zmniejszenia strat biznesowych oraz obniżenia wydatków. Z reguły, na początku młode firmy nie mają struktury interakcji i uporządkowanych relacji. Z biegiem czasu, wszystko to przechodzi w niepamięć, ale jeśli nie podejdziemy do tego problemu poważnie, może pojawić się wiele problemów. Norma ISO/IEC 20000 pomaga zarządzać usługami informatycznymi w bardziej „przezroczysty” sposób dla najwyższego kierownictwa (właściciela firmy), nawiązać zorganizowaną współpracę między kilkoma działami i oceniać skuteczność pracy. W dzisiejszych czasach dość trudno jest pracować bez zastosowania norm międzynarodowych oraz uznanych najlepszych praktyk dot. obszaru IT.

 

 

Autor: Maryna Kuczyńska (1900)

 

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków