Jak planować audyty? | IKMJ | IKMJ |Jak planować audyty? | Jak planować audyty? – IKMJ | Jak planować audyty? – IKMJ |
przewodnik ISO 9001:2015

Jak planować audyty?

Przewodnik do systemu zarządzania jakością – Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Zobacz wszystkie części przewodnika!

Audyt to działanie, za pomocą którego mamy zbadać czy nasz system zarządzania jakością działa i jest zgodny z normą (system jakości więc może to być np. norma ISO 9001, AQAP 2110).

Audyt ma nam odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania:

  1. Czy pracujemy zgodnie z dokumentacją naszego systemu?
  2. Czy dokumentacja naszego systemu jest zgodna z normą?
  3. Czy występują problemy (zakłócenia w procesach zwane inaczej niezgodnościami)?

Musimy jeszcze pamiętać o dwóch rzeczach:

  1. w naszym systemie zarządzania jakością mamy przeprowadzić audyt wszystkich procesów minimum raz w roku,
  2. nie audytujemy swojej własnej pracy lub pracy w którą poniekąd jesteśmy zaangażowani!

Gdy wiemy to wszystko możemy przystąpić do planowania audytów na dany rok (róbmy to w grudniu na rok następny). Zróbmy to krok po kroku. Użyjemy do tego takiego arkusza:
harmonogram audytów - przewodnik ISO 9001:2015

Krok 1: Tworzymy listę audytorów, do tego celu używamy zwykłej notatki, lub drugiego arkusza w harmonogramie audytów.
harmonogram audytów - przewodnik ISO 9001:2015

Krok 2: Wypisujemy listę procesów jakie mamy w firmie w harmonogramie audytów.

Krok 3: Planujemy i wpisujemy do harmonogramu audytów, kto dany proces będzie audytował (Imię i nazwisko audytora), a jeżeli korzystamy z audytorów firmy doradczej, to również nazwę firmy.

Krok 4: Planujemy, kiedy dany proces zostanie audytowany. Wystarczy, że zaznaczamy miesiąc w arkuszu i zaznaczamy też że będzie to audyt wewnętrzny.

Krok 5: Wpisujemy również do harmonogramu kiedy odwiedzi nas jednostka certyfikująca lub klient.

Efektem naszej pracy jest wstępnie przygotowany harmonogram audytów.

harmonogram audytów - przewodnik ISO 9001:2015

Krok 6: Określamy zużycie zasobów związane z audytami. Powinniśmy określić ile czasu zajmą nam poszczególne audyty, co za tym idzie, ile czasu zajmie to audytorom, jakie koszty poniesiemy w związku z logistyką audytu oraz na rzecz firm zewnętrznych, które ewentualnie wynajmiemy do przeprowadzenia audytów wewnętrznych lub zewnętrznych. Aby zachować podejście kompleksowe, powinniśmy uczynić to w harmonogramie audytów.
Harmonogram audytów - zasby - Przewodnik ISO 9001:2015

Krok 7: Mając powyższe dane przeprowadzamy analizę ryzyka wykonalności audytów, czyli wypisujemy dlaczego audyty mogą się nie udać lub nie odbyć.
Harmonogram audytów - zasby - Przewodnik ISO 9001:2015

Całość opracowania przesyłamy do osoby zatwierdzającej, wyznaczonej w procedurze audytów wewnętrznych. Po uzyskaniu akceptacji przekazujemy audytorom terminy audytów i zaczynamy nadzorować ich realizację.

Gotowe, stworzyliście i wdrożyliście w życie plan audytów wewnętrznych!

 

Autor: Mariusz Mazur (1181)

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków