Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJJaką publikację AQAP zastosuje MON przy ogłaszaniu przetargu? | | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJJaką publikację AQAP zastosuje MON przy ogłaszaniu przetargu? | Jaką publikację AQAP zastosuje MON przy ogłaszaniu przetargu? – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Jaką publikację AQAP zastosuje MON przy ogłaszaniu przetargu? – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ
jaka-publikacje-aqap-zastosuje-mon-przy-oglaszaniu-przetargu

Jaką publikację AQAP zastosuje MON przy ogłaszaniu przetargu?

Kiedy zgodność wyrobu obronnego z wymaganiami może być w satysfakcjonujący sposób zweryfikowana i potwierdzona na podstawie kontroli końcowej/odbioru końcowego u dostawcy, należy stosować w umowie wymagania publikacji AQAP 2131.

Gdy projekt dotyczący wyrobu jest ustanowiony oraz zgodność z wymaganiami może być w pełni wykazana na podstawie kontroli, podczas produkcji i przetwarzania odpowiednio materiałów, części, komponentów, podzespołów i wyrobu końcowego, należy określać w umowie zakres nadzorowania jakości zgodny z wymaganiami publikacji AQAP 2130.

Gdy ustanowiony jest projekt dotyczący wyrobu. Skomplikowanie wyrobu zwykle generuje wymaganie wszechstronnej kontroli jakości, a ponadto może generować potrzebę serwisowania. Długość okresu eksploatacji i inne charakterystyki jakościowe mogą być zapewnione wyłącznie przez dostawcę w cyklu produkcji lub przetwarzania, poprzez stosowanie materiałów i części o udowodnionej jakości oraz przez takie środki, jak szczegółowe instrukcje robocze, nadzorowanie procesów i stosowanie procedur, których celem jest najwcześniej jak to możliwe stosowanie działań korygujących, należy określać w umowie zakres nadzorowania jakości zgodny z wymaganiami publikacji AQAP 2120.

Gdy wymagania są określone pod względem wymagań technicznych i funkcjonalnych i dostawca jest, z tego względu, odpowiedzialny za projektowanie, prace rozwojowe i produkcję, należy określać zakres nadzorowania jakości zgodny z wymaganiami publikacji AQAP 2110.

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków