IKMJ » Kluczowe zmiany w dyrektywie WEEE IKMJKluczowe zmiany w dyrektywie WEEE | Kluczowe zmiany w dyrektywie WEEE – IKMJ Kluczowe zmiany w dyrektywie WEEE – IKMJ

Kluczowe zmiany w dyrektywie WEEE

W 2012 roku weszła w życie nowa Dyrektywa 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Wprowadza ona wiele istotnych zmian dotyczących elektroodpadów w Unii Europejskiej, które będą odczuwalne dla wszystkich uczestników rynku tj. producentów, zbierających, zakładów przetwarzania, ale także samych konsumentów.

 

Opublikowanie dyrektywy WEEE było odpowiedzią UE na problem wyrzucanej zbyt dużej liczby starych lub zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z których większość zawierała niebezpieczne substancje chemiczne (np. freon, rtęć, czy ołów), mogących powodować zagrożenia dla środowiska. Najważniejsze cele zawarte w dyrektywie dotyczą ograniczenia liczby  zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich recyklingu. Obecne zmiany są konsekwencją wyników badań, zgodnie, z którymi ponad 65% elektroodpadów wytwarzanych w całej Unii nie trafia do systemu, który tworzy dyrektywa WEEE. A są to nie tylko sprzęty trzymane przez nas w domach „na wszelki wypadek”, ale również te rozebrane i sprzedane na złom bez zastosowania procedur postępowania z substancjami niebezpiecznymi zawartymi w tym sprzęcie.

 

Kluczowa zmiana dotyczy podniesienia poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z obecnych ok. 35% do 65% w 2019 r. Od 2016 r. poziom ten ma już wynosić 45% i każde państwo członkowskie musi zapewnić, że osiągnie wymagany docelowo poziom w wyznaczonym terminie. Istnieje też ewentualność obliczania masy zbiórki sprzętu wytworzonego w granicach państwa członkowskiego, której poziom ma wynosić 85%.

 

Niektóre kraje, między innymi Polska, ze względu na niski poziom zużycia sprzętu oraz brak niezbędnej infrastruktury, mogą postanowić, że od dnia 14 sierpnia 2016r. osiągną poziom niższy, niż 45%, ale wyższy niż 40 % średniej masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech latach oraz termin osiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zostanie odroczony do indywidualnie ustalonej daty, ale nie później niż do 2021 r.

 

Wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek ustanowić wewnętrzne przepisy wprowadzające w życie dyrektywę 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do dnia 14 lutego 2014r.

 

 

Autor: Krystyna Rudek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków