IKMJ » Nowe kryteria oceny placówek służby zdrowia przez NFZ IKMJNowe kryteria oceny placówek służby zdrowia przez NFZ | Nowe kryteria oceny placówek służby zdrowia przez NFZ – IKMJ Nowe kryteria oceny placówek służby zdrowia przez NFZ – IKMJ

Nowe kryteria oceny placówek służby zdrowia przez NFZ

13 stycznia 2014 roku na stronie NFZ ukazał się projekt nowego zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

 

 

W załączniku „Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów zdrowotnych (lekowych)” w dodatkowo ocenianych warunkach zawarty jest wymóg posiadania:

  • certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych, lub
  • certyfikatu CMJ w zakresie usług medycznych.

 

Ocena pod kątem posiadanych certyfikatów dotyczy wszystkich rodzajów programów lekowych.

 

Informacje na temat zasad wdrażania systemów zarządzania i uzyskiwania certyfikatów można znaleźć w dziale Wdrożenia.

 

 

Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków