IKMJ » Kryteria oceny placówek służby zdrowia przez NFZ IKMJKryteria oceny placówek służby zdrowia przez NFZ | Kryteria oceny placówek służby zdrowia przez NFZ – IKMJ Kryteria oceny placówek służby zdrowia przez NFZ – IKMJ

Kryteria oceny placówek służby zdrowia przez NFZ

23 stycznia 2014 roku na stronie NFZ ukazało się:

 

Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

link: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5902

 

 

Zarządzenie wprowadza nowe kryteria oceny palcówek medycznych pod kątem posiadanych certyfikatów ISO. Dodatkowe punkty przy zawieraniu kontraktów z NFZ są przyznawane za :

 

Poniżej prezentujemy skróconą informację o ilości punktów jakie można osiągnąć.

 

POZ  – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

ISO 9001 – 2 punkty

ISO 14001 lub ISO 27 001 – 1 punkt

 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)

ISO  9001 – 2 punkty

ISO 14001 lub ISO 27 001 – 1 punkt

 

AOS – AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE (ASDK)

ISO 9001 – 2 punkty

ISO 14001 lub ISO 27 001 – 1 punkt

 

AOS – KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (KAOS)

ISO 9001 – 2 punkty

ISO 14001 lub ISO 27 001 – 1 punkt

 

LECZENIE SZPITALNE – HOSPITALIZACJA

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 punkt

 

LECZENIE SZPITALNE – HOSPITALIZACJA PLANOWA

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 punkt

 

LECZENIE SZPITALNE – LECZENIE JEDNEGO DNIA

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 punkt

 

LECZENIE SZPITALNE – SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / IZBA PRZYJĘĆ

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

wszystkie zakresy:

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

 

zakresy: 18; 41 – 54

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  – 1 punkt

 

zakresy: 1 – 17; 19 – 40

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

 

zakresy: 1 – 16; 19 – 28; 32 – 40

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 punkt

 

REHABILITACJA LECZNICZA

wszystkie zakresy

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

 

zakresy: 5.2; 5.3; 5.4; 5.13; 6

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 punkt

 

zakresy: 1; 2; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

 

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

 

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE (SPO)

zakres: 1.1 – 4

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

 

zakres: 1.1 – 2.3

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 punkt

certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

 

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH)

Wszystkie zakresy:

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

 

zakres: 1

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 punkt

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

 

zakres: 3

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

 

POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 5 punktów

 

LECZNICTWO UZDROWISKOWE (UZD)

Zakres: 1-10

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

 

zakres: 1-9

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 2 punkty

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE (RTM)

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

 

LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA W TRYBIE STACJONARNYM

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 punkt

 

LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

Zobacz podobne  Normy i standardy pomagają ratować życie!

certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 punkt

 

LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA W TRYBIE AMBULATORYJNYM

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 punkt

 

LECZENIE SZPITALNE – TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 punkt

 

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością – 2 punkty

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 punkt

certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 punkt

certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 punkt

 

 

 

Łącznie za posiadanie certyfikatów ISO można uzyskać maksymalnie 6 punktów w ocenie kontraktu.

 

W celu uzyskania certyfikatów należy wdrożyć następujące normy:

ISO 9001 – system zarządzania jakością

ISO 14001 – system zarządzania środowiskiem

OHSAS 18001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO/IEC 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

 

Dodatkowo informujemy, iż wszystkie placówki sektora publicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, mają przeprowadzać raz w roku audyty wewnętrzne systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO/IEC 27001.

 

Informacje na temat zasad wdrażania systemów zarządzania i uzyskiwania certyfikatów można znaleźć w dziale Wdrożenia.

 

 

Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków