IKMJ » Monitorowanie, mierzenie i analiza w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 IKMJMonitorowanie, mierzenie i analiza w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 | Monitorowanie, mierzenie i analiza w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – IKMJ Monitorowanie, mierzenie i analiza w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – IKMJ

Monitorowanie, mierzenie i analiza w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

Jednym z obowiązkowych i koniecznych do realizacji zadań podczas wdrażania Zintegrowanego Systemu zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 jest prowadzenie monitorowania, mierzenia czy pomiarów oraz analiza uzyskanych w ten sposób wyników. Normy ISO 9001 i ISO 50001 nie wymagają ustanowienia, wdrożenia i utrzymywanie procedury dotyczącej obszaru monitorowania i pomiarów, jednak norma ISO 14001 już tego wymaga. W związku z tym w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Energią według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 taka procedura jest obowiązkowa.

W tym wypadku firma powinna zapewnić, że kluczowe charakterystyki procesów jej funkcjonowania, które określają jakość wyrobów i/lub usług, mogące mieć znaczący wpływ na środowisko jak i wynik energetyczny, są mierzone, monitorowanie i analizowane w zaplanowanych odstępach czasu. Kluczowe charakterystyki powinny zawierać co najmniej:

 • Wykazanie zgodności wyrobów i/lub usług w odpowiednimi wymaganiami
 • Zapewnienie zgodności z normami, wymaganiami prawnymi i innymi Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Dane na temat skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Informacje w celu monitorowania efektów, stosowanych środków środowiskowego sterowania operacyjnego oraz zgodności z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji
 • Znaczące wykorzystanie energii i inne elementy wyjściowe z przeglądu energetycznego
 • Stosowne zmienne związane ze znaczącym wykorzystaniem energii
 • Wskaźnik Wyniku Energetycznego (WWE)
 • Ocenę obecnego zużycia energii w stosunku do oczekiwanego zużycia energii
 • Skuteczność planów działania w osiąganiu celów i zadań
 • Informacje na temat ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, niezgodności, działań korygujących i zapobiegawczych.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Firma powinna także:

 • Mierzyć zadowolenie klienta
 • Przeprowadzać audyty wewnętrzne Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Zdefiniować i wdrożyć plan mierzenia energii, odpowiedni do rozmiaru i złożoności organizacji oraz jej wyposażenia w urządzenia do monitorowania i mierzenia
 • Określić środki i metody mierzenia
 • Zdefiniować i przeprowadzać okresowe przeglądy zapotrzebowania na pomiary
 • Zapewnić, że wyposażenie do monitorowania i pomiarów kluczowych charakterystyk dotyczących jakości wyrobów i usług, środowiska oraz zużycia energii dostarcza dane, które są dokładne i powtarzają się
 • Zagwarantować, że stosowane i utrzymywane wyposażenia do monitorowanie i pomiarów jest wzorcowane lub sprawdzane
 • Sprawdzać i odpowiednio reagować na znaczące odchylenia od założonych wyników pomiarów jakościowych, środowiskowych czy wyniku energetycznego.

Efekty mierzenia i monitorowania kluczowych charakterystyk jakości, środowiska i wyniku energetycznego, a także dane na temat wzorcowania lub sprawdzania sprzętu do monitorowania i pomiarów, należy zapisać i odpowiednio przechowywać.

Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

 

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków