IKMJ » Nadzór nad niezgodnościami w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 IKMJNadzór nad niezgodnościami w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 | Nadzór nad niezgodnościami w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – IKMJ Nadzór nad niezgodnościami w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – IKMJ

Nadzór nad niezgodnościami w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

Jedną z koniecznie wymaganych procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Energią według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 jest nadzór nad niezgodnościami.

 

Firma musi zapewnić, aby wszelkie pojawiające się niezgodności zostały zidentyfikowane, były nadzorowane i korygowane.

 

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę nadzoru i postępowania z niezgodnościami oraz reagować na nie wykorzystując jedno lub kilka poniższych rozwiązań:

 • Podjęcie działań w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności mających wpływ na:
   • wyrób, usługę,
   • środowisko naturalne
   • efektywne wykorzystanie energii
 • Badanie niezgodności, określania ich przyczyn lub przyczyny i podejmowania działań w celu uniknięcia ich ponownego wystąpienia
 • Prowadzenie przeglądów niezgodności
 • Ocena potrzeby podjęcia działań mających na celu zapewnienie, że niezgodności nie wystąpią i nie powtórzą się
 • Wprowadzenie potrzebnych i odpowiednich działań
 • Przegląd i ocena skuteczności wprowadzonych działań.
Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

W przypadku wyrobów i usług firma także:

 • Może dopuścić je warunkowo na wyraźną zgodę klienta, a jeśli wyrób zostanie poprawiony, to należy go poddać ponownej weryfikacji
 • Musi podjąć działania w celu uniemożliwienia ich pierwotnie zamierzonego wykorzystania lub zastosowania.

Podjęte działania powinny być odpowiednie do rzeczywistych lub potencjalnych skutków niezgodności i skali problemu.

 

Należy także utrzymywać wszelkie zapisy dotyczące charakteru niezgodności i wszystkich w wyniku ich wykrycia podejmowanych działań.

 

Firma musi także zapewnić, że wszelkie konieczne zmiany zostały wprowadzone, również w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001.

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków