> Nowa norma ISO 17025:2017 - aktualizacja i różnice | IKMJ | IKMJ |Norma ISO 17025:2017 vs. ISO 17025:2005 | Norma ISO 17025:2017 vs. ISO 17025:2005 – IKMJ | Norma ISO 17025:2017 vs. ISO 17025:2005 – IKMJ |
nowa norma ISO 17025:2017

Norma ISO 17025:2017 vs. ISO 17025:2005

– zestawienie różnic

W końcu jest, nowa norma dla laboratoriów ISO/IEC 17025:2017, dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w wersji oryginału jako PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Czekamy teraz na tłumaczenie, które zgodnie z harmonogramem PKN powinno pojawić się już w listopadzie tego roku.
Publikacji z informacjami co nowego znajdziemy w normie ISO/IEC 17025:2017 jest pod dostatkiem, dlatego zastosuje nieco inne podejście. Zamiast rozpisywania się na temat zmian, przedstawiam zestawienie, które pozwoli Wam zweryfikować co trzeba uzupełnić. Przede wszystkim w zestawieniu przedstawię wymagania normy ISO/IEC 17025:2017 i odpowiednio realizujące je wymagania starej normy  ISO/IEC 17025:2005. Dla bardziej sentymentalnych pojawi się też zestawienie odwrotne, gdzie stara norma będzie punktem odniesienia dla ISO/IEC 17025:2017.Zaczynamy od zestawienia jak w tytule – ISO/IEC 17025:2017 vs. ISO/IEC 17025:2005. W ogólnym założeniu zestawienia przedstawione są poszczególne punkty ISO/IEC 17025:2017, odpowiednio do nich przypisane są punkty normy ISO/IEC 17025:2005. Może się zdarzyć, że dla danego punktu ISO/IEC 17025:2017 nie ma odpowiednika w starej normie, w takim przypadku dla ułatwienia pojawia się oznaczenie „N” (nowe wymaganie). Poza nowościami pojawiają się też zmiany („Z”), wszędzie tam gdzie dla wymagania starej normy zostało wprowadzone uszczegółowienie lub zmiana przez ISO/IEC 17025:2017. Dodatkowo tam, gdzie jest zidentyfikowana zmiana lub nowość, pojawi się krótki opis na czym polega różnica.

 

Zobacz też:
Szkolenia – akredytacja laboratorium
Akredytacja laboratorium

Zestawienie różnic ISO/IEC 17025:2017 vs. ISO/IEC 17025:2005

ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025:2005 Zmiana/Nowe Główne założenia
Punkt Treść Punkt Treść
4.1 Bezstronność 4.1.4
4.1.5
Organizacja Z Doprecyzowanie
Ryzyko dotyczące bezstronności
4.2 Poufność 4.1.5 c
5.4.7.2 b
Organizacja
Nadzorowanie danych
Z Doprecyzowanie
Poufność względem wszystkich danych gromadzonych w ramach działalności laboratoryjnej
5.1 Identyfikacja organizacji 4.1.1 Forma prawna
5.2 Kierownictwo 4.1.5 a,h Kierownictwo techniczne Z Zastosowanie ogólnego pojęcia zarządzania – brak kierowników technicznego, jakości i laboratorium
5.3 Zakres działalności 4.2.1, 4.1.3 System zarządzania Z Doprecyzowanie
Działalności laboratoryjne dla których zachowana będzie zgodność z normą
5.4 Spełnienie wymagań stron 4.1.2
4.1.3
4.2.2 e
Spełnienie wymagań stron
Miejsce wykonywania prac
Polityka jakości
Z Kompleksowe wymaganie
5.5 Organizacja wewnętrzna 4.1.5 d,e,f Wymagania dotyczące organizacji
5.6 Odpowiedzialności i uprawnienia 4.1.5 a,i Wymagania dotyczące organizacji
5.7 Komunikacja i integralność SZ 4.1.6
4.2.7
Komunikacja
Integralność
6.1 Wymagania dotyczące zasobów 5.1 Ogólne wymagania techniczne Z Podsumowanie aspektów
Brak odwołania do niepewności
6.2 Personel 4.1.5 f,h
5.2
Organizacja
Personel
Z Monitorowanie personelu
Brak oceny efektywności
6.3 Pomieszczenia i środowisko 5.3 Warunki lokalowe i środowiskowe Z Dotyczy też przypadków korzystania z pomieszczeń nie należących do laboratorium
6.4 Wyposażenie 5.5 Wyposażenie Odwołanie do ISO/IEC 17034
6.5 Spójność pomiarowa 5.6 Spójność pomiarowa Z Doprecyzowanie
Załącznik A informacyjny
6.6 Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz 4.5
4.6
Zakupy towarów i usług
Podwykonawstwo
Z Aktualizacja wymagań
Podzlecanie to zakup usługi
7.1 Przegląd zapytań ofert i umów 4.4
4.6
4.7.1
Przegląd zapytań, ofert i umów
Podwykonawstwo
Obsługa klienta
Z Jasne ustalenie zasady prowadzenia oceny wyników
7.2.1 Wybór, weryfikacja i walidacja metod 5.4.1
5.4.2
5.4.3
Postanowienia ogólne
Wybór metody
Metody opracowane przez laboratorium
7.2.2 Walidacja metod 5.4.4
5.4.5
Metody nieznormalizowane
Walidacja metod
7.3 Pobieranie próbek 5.7 Pobieranie próbek
7.4 Postępowanie z obiektem 5.8 Postępowanie z obiektami do badań i wzorcowania
7.5 Zapisy techniczne 4.13.2 Zapisy techniczne Z Konieczność zachowania danych oryginalnych i zmienionych (kto, co, kiedy)
7.6 Szacowanie niepewności pomiaru 5.4.6 Szacowanie niepewności pomiaru Z Niepewność pomiaru musi być określona (gdy możliwe)
Uwzględnienie pobierania próbek
7.7 Zapewnienie wiarygodności wyników 7.9 Zapewnienie jakości wyników badania i wzorcowania Z Lista sposobów monitorowania  została rozszerzona
7.8.1 Prezentacja wyników – ogólne 5.10.1 Prezentacja wyników – ogólne
7.8.2 Raporty – wspólne wymagania 5.10.2 Sprawozdania z badań i świadectwa wzorcowania
7.8.3 Wymagania szczegółowe dla wyników badań 5.10.3 Sprawozdania z badań
7.8.4 Wymagania szczegółowe dla świadectw wzorcowania 5.10.4 Świadectwa wzorcowania
7.8.5 Wymagania szczegółowe dla raportów pobrania próbek 5.10.2
5.10.3.2
Sprawozdania z badań i świadectwa wzorcowania N Wymaganie dotyczące raportowania pobrania próbek jako osobny punkt
7.8.6 Ocena na zgodność ze specyfikacją 5.10.3.1b Sprawozdania z badań N Zasada orzekania, ryzyko podjęcia decyzji
7.8.7 Opinie i interpretacje 5.10.5 Opinie i interpretacje
7.8.8 Zmiany w raportach 5.10.9 Zmiany do sprawozdań z badań i świadectw wzorcowania
7.9 Skargi 4.8 Skargi Z Obszerny opis, dostęp do procedury dla stron, informowanie o postępie działań, osoba niezależna zatwierdza działania
7.10 Praca niezgodna 4.9 Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań i/lub wzorcowań Z Doprecyzowanie
Uwzględnienie ryzyka
7.11 Nadzorowanie danych i zarządzanie informacją 4.13
5.4.7
Nadzór nad zapisami
Nadzorowanie danych
Z Obszerny opis, wymagania dotyczące danych elektronicznych, autoryzacja aktualizacji
8.1.1 Opcje N Nie było wskazań na możliwość wyboru opcji
8.1.2 Opcja A N Elementy rozdziału 4
8.1.3 Opcja B N Nie było wskazań na możliwość wspierania się ISO 9001
8.2 Dokumentacja systemu zarządzania 4.2 System zarządzania Z Nie ma księgi jakości
8.3 Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania 4.3 Nadzór nad dokumentami Z Zmniejszenie treści
8.4 Nadzór nad zapisami 4.13.1 Nadzór nad zapisami
8.5 Działania dotyczące ryzyka i szans N Nowe wymaganie dotyczące ryzyka i możliwości
8.6 Doskonalenie 4.7.2
4.10
Współpraca z klientem
Doskonalenie
Z Przykłady pozyskiwania informacji zwrotnych
8.7 Działania korygujące 4.11 Działania korygujące Z Doprecyzowanie
Uwzględnienie ryzyka
8.8 Audyty wewnętrzne 4.14 Audyty wewnętrzne Z Doprecyzowanie
Brak wskazania na Kierownika Jakości
8.9 Przeglądy zarządzania 4.15 Przeglądy zarządzania Z Aspekty zewnętrzne i wewnętrzne, ocena działań dotyczących ryzyka i szans

 

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2019

Pamiętajcie, to że nie ma zmian, nie oznacza że treść punktu ISO/IEC 17025:2017 jest taka sama jak w starej normie. Brak zmian wskazuje, że ogólne założenie wymagania się nie zmieniło, ale forma jego przedstawienia zazwyczaj jest bardziej czytelna.

 

Źródła:
ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujacych.
EuroLab Doc No.1 Tool for Transition from ISO 17025 2005 to 2017

 

Autor: Bogumiła Mazur-Miłek (2321)

 

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków