Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJiso 13485 | | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ - Part 2 Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJiso 13485 | iso 13485 – Strona 2 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ iso 13485 – Strona 2 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

iso 13485

 
 

Audyt – trudne zadanie do realizacji!

Audyt jest zadaniem wymagającym dużego poziomu koncentracji, skupienia i wysiłku. Aby prawidłowo przeprowadzić audyt należy doskonale znać kryterium audytu orazwięcej

Nowe zasady oceny egzaminów eksternistycznych!

16 lutego 2015 roku w IKMJ weszła w życie standaryzacja zasad oceny egzaminów eksternistycznych z zakresu ISO, EN, OHSAS, PN-Nwięcej

Wdrożenie systemu zarządzania – wybranie odpowiedniej jednostki doradczej

Wybór jednostki doradczej ma niezwykle istotne znaczenie dla procesu wdrażania systemu jakości i późniejszego jego kształtu. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem stojąwięcej

Jak masz firmę to ją ciągle doskonal!

Tworząc nową firmę lub zarządzając firmą już istniejącą, skupiamy się często tylko na bieżącym jej funkcjonowaniu. Jest to uzasadnione, bowięcej

Wstęp do wdrożenia systemu zarządzania jakością – Dyrektywa 93/42/EWG i ISO 13485

Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych (ang. MDD- Medical Devices Directive) a Norma PN-EN ISO 13485:2012E – „Wyroby medyczne – Systemywięcej

Każdy wyrób medyczny musi posiadać oznaczenie CE

Każdy wyrób medyczny wprowadzany do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi posiadać oznaczenie CE. Wymóg taki jest konsekwencją wymagań Dyrektywywięcej

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków