Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJiso 19011 | | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ - Part 2 Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJiso 19011 | iso 19011 – Strona 2 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ iso 19011 – Strona 2 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

iso 19011

 
 

Grupa norm ISO 9000

Standardy z grupy ISO 9000 reprezentują zbiór dobrych praktyk zarządzania, których celem jest zapewnienie iż wymagania klienta są spełnione (organizacjawięcej

Nowe wydanie normy PN-EN 9101:2011

W grudniu 2011 roku zatwierdzono i opublikowano nowe wydanie normy PN-EN 9101:2011 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania auditu dla organizacjiwięcej

Nowe wydanie ISO 19011:2011

International Organization for Standardization ogłosiło opublikowanie zaktualizowanej normy ISO 19011. ISO 19011:2011 zawiera wytyczne dotyczące audytu systemów zarządzania, uwzględniając zasadywięcej

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków