> IKMJ |iso 19011 | | IKMJ | - Part 2 IKMJ |iso 19011 | iso 19011 – Strona 2 – IKMJ | iso 19011 – Strona 2 – IKMJ |

iso 19011

 
 

Techniki auditowania

Podczas auditu stosowane są różne techniki. Wszystkich ich można się nauczyć. Oczywiście najlepszym źródłem jest czerpanie z praktyki, nie zwięcej

O kompetencjach auditorów słów kilka

Zgodnie z definicją zawartą w normie ISO 9000:2005 audit jest to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audituwięcej

Grupa norm ISO 9000

Standardy z grupy ISO 9000 reprezentują zbiór dobrych praktyk zarządzania, których celem jest zapewnienie iż wymagania klienta są spełnione (organizacjawięcej

Nowe wydanie normy PN-EN 9101:2011

W grudniu 2011 roku zatwierdzono i opublikowano nowe wydanie normy PN-EN 9101:2011 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania auditu dla organizacjiwięcej

Nowe wydanie ISO 19011:2011

International Organization for Standardization ogłosiło opublikowanie zaktualizowanej normy ISO 19011. ISO 19011:2011 zawiera wytyczne dotyczące audytu systemów zarządzania, uwzględniając zasadywięcej

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków