Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJkrajowe ramy interoperacyjności | | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ - Part 2 Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJkrajowe ramy interoperacyjności | krajowe ramy interoperacyjności – Strona 2 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ krajowe ramy interoperacyjności – Strona 2 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

krajowe ramy interoperacyjności

 
 

Poziom cyberbezpieczeństwa w Polsce

CyberOchrona zgodnie z: Ustawą o ochronie danych osobowych Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozporządzeniem w sprawie Krajowychwięcej

Poziom cyberbezpieczeństwa na świecie

CyberOchrona zgodnie z: Ustawą o ochronie danych osobowych Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozporządzeniem w sprawie Krajowychwięcej

Normy ISO w przetargach

Ostatnio (2012-11-12) znalazłem w sieci ciekawy SIWZ przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów. Przetarg został ogłoszony przez Dział Zamówieńwięcej

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków