> IKMJ |krajowe ramy interoperacyjności | | IKMJ | - Part 2 IKMJ |krajowe ramy interoperacyjności | krajowe ramy interoperacyjności – Strona 2 – IKMJ | krajowe ramy interoperacyjności – Strona 2 – IKMJ |

krajowe ramy interoperacyjności

 
 

Cyberbezpieczeństwo w Polsce – statystyki

CyberOchrona zgodnie z: Ustawą o ochronie danych osobowych Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozporządzeniem w sprawie Krajowychwięcej

Poziom cyberbezpieczeństwa w Polsce

CyberOchrona zgodnie z: Ustawą o ochronie danych osobowych Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozporządzeniem w sprawie Krajowychwięcej

Poziom cyberbezpieczeństwa na świecie

CyberOchrona zgodnie z: Ustawą o ochronie danych osobowych Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozporządzeniem w sprawie Krajowychwięcej

Normy ISO w przetargach

Ostatnio (2012-11-12) znalazłem w sieci ciekawy SIWZ przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów. Przetarg został ogłoszony przez Dział Zamówieńwięcej

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków