> IKMJ |Normy i standardy pomagają ratować życie! | | IKMJ | IKMJ |Normy i standardy pomagają ratować życie! | Normy i standardy pomagają ratować życie! – IKMJ | Normy i standardy pomagają ratować życie! – IKMJ |
bezpieczeństwo ISO 22320

Normy i standardy pomagają ratować życie!

Seria norm dotyczących bezpieczeństwa społecznego zasługuje na szczególną uwagę, bo jest skierowana na zapewnienie powszechnego, publicznego bezpieczeństwa, ochronę ludzi i mienia.

W tym artykule zostanie opisana tylko jedna z wielu norm, ale nadal będziemy wyświetlać temat bezpieczeństwa i poszerzać zakres.

Zarządzanie kryzysowe, a dokładnie wymagania dotyczące reagowania na incydenty są zawarte w normie ISO 22320: 2011.
ISO 22320 przedstawia najlepsze praktyki dotyczące skutecznej reakcji na incydenty. Jest to możliwe dzięki wytycznym w zakresie ustanawiania struktur oraz procedur organizacyjnych dowodzenia i kontroli, informacji operacyjnych, ich śledzenia (za potrzeby przechwytywania danych) oraz zarządzania komunikacją, współpracą w ramach reagowania na incydenty (wewnętrzna w ramach organizacji i zewnętrzna z innymi zaangażowanymi stronami).

Międzynarodowa norma ISO 22320 ma zastosowanie do każdej organizacji: prywatnej, publicznej, rządowej lub non-profit, zaangażowanej w przygotowanie lub reagowanie na incydenty na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Zaleca się wdrożenie normy w organizacjach, które bezpośrednio lub pośrednio:

  • są odpowiedzialne za przygotowanie do incydentów i odporność na nie oraz udział w incydentach;
  • zarządzają reakcją na incydenty i/lub dostarczają wskazówki dotyczące reagowania na incydenty;
  • opracowują przepisy, regulacje, plany dowodzenia i kontroli;
  • rozwijają koordynacje między wieloma agendami / organizacjami oraz współpracę w zakresie reagowania na incydenty,
  • rozwijają systemy informacji i komunikacji w celu reagowania na incydenty,
  • prowadzą badania w dziedzinie reagowania na incydenty, modeli informacji i komunikacji oraz modeli interoperacyjności danych,
  • prowadzą badania w zakresie czynników ludzkich w reakcji na incydent,
  • są odpowiedzialne za komunikację i interakcję ze społeczeństwem.
Zobacz podobne  ​Zabezpiecz się przed cyberatakiem

Dlaczego jednak ta norma ma istotne znaczenie?

Proszę przypomnieć sobie ile razy za ostatni pół roku lub rok słyszeliście o poważnym zdarzeniu lub katastrofie. Sporo?!

W ostatnich latach miało miejsce wiele katastrof, ataków terrorystycznych i innych poważnych incydentów, które wykazały znaczenie skutecznej reakcji na incydent w celu ratowania życia, łagodzenia szkód i ich usunięcia oraz zapewnienia podstawowego poziomu ciągłości istotnych funkcji społecznych.

Do takich funkcji społecznych można odnieść pracę służby zdrowia i ratownicze, zaopatrzenie w wodę i żywność oraz dostawę energii elektrycznej i paliwa. Podczas, gdy w przeszłości głównym celem reakcji na incydenty były działania pojedynczych organizacji, ewentualnie regionalne i krajowe przedsięwzięcia,  obecnie i w przyszłości jest niezbędne podejście międzyorganizacyjne i międzynarodowe. Wynika to z globalizacji w obszarach handlowych i przemysłowych, rządowych i pozarządowych, które stwarzają inne relacje i zależności.

Zobacz podobne  BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE - Ustanawianie porozumień partnerskich w oparciu o normę ISO 22397

Norma ISO 22320 umożliwia różnego typu organizacjom (państwowym, publicznym, prywatnym) poprawić swoje zdolności w radzeniu sobie ze wszystkimi rodzajami sytuacji kryzysowych (na przykład awaria, kryzys, katastrofa, które mogą być spowodowane działaniami człowieka lub sił wyższych). Liczne funkcje reagowania na incydenty są podzielone między organizacjami, przy czym sektory prywatny i państwowy mają różne poziomy odpowiedzialności. W związku z tym istnieje potrzeba ukierunkowania wszystkich zaangażowanych stron w zakresie przygotowywania i wdrażania skutecznego reagowania na incydenty. Korzystając z normy międzynarodowej ISO 22301 mamy wskazówki w postaci minimalnych wymagań, które umożliwiają zaangażowanym organizacjom zapewnić najlepszą wydajność wspólnych działań.

 

Źródło: ISO 22301: 2011

 

Autor: Maryna Kuczyńska (2294)

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków