> iKMJ |Nowa norma ISO 22000:2018 cz.1 | iKMJ |Nowa norma ISO 22000:2018 cz.1 | Nowa norma ISO 22000:2018 cz.1 – iKMJ | Nowa norma ISO 22000:2018 cz.1 – iKMJ |
nowe iso 22000

Nowa norma ISO 22000:2018 cz.1

– system zarządzania bezpieczeństwem żywności

System zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) zdefiniowany w normie ISO 22000 od 2005 roku obowiązywał niezmiennie.

Od czerwca 2018r jest dostępne drugie wydanie normy – ISO 22000:2018, które zgodnie z harmonogramem prac PKN zostanie opublikowane jako norma PN w grudniu bieżącego roku. Publikacja w zbiorze polskich norm nie oznacza, że dokument będzie dostępny w języku polskim, tłumaczenie to kolejny, ewentualny etap prac PKN. Organizacje posiadające wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z ISO 22000:2005, w celu utrzymania certyfikacji muszą dostosować posiadany system do wymagań zgodnych z ISO 22000:2018. Okres przejściowy dla wdrożenia wymagań nowej normy ISO 22000 będzie wynosił standardowo 3 lata. Rozpocznij przygotowania do wprowadzania zmian już teraz.

Główne zmiany w normie ISO 22000:2018

W nowym wydaniu ISO 22000 zastosowano Strukturę Wysokiego Poziomu (HLS – High Level Structure), wspólną dla wszystkich nowych lub zmienianych norm. Takie rozwiązanie ma ułatwić integrację systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z innymi systemami, określonymi normami ISO np. ISO 9001 lub ISO 14001.

Przyjęcie nowej struktury powoduje zmiany w układzie normy (z 8 rozdziałów starej normy do 10 w nowym wydaniu ISO 22000:2018), wprowadzone zostały też zmiany dotyczące i wynikające ze specyfiki zarządzania bezpieczeństwem żywności. Mimo zmian łatwo zauważyć, że większość wymagań określonych w wydaniu z 2005r. znajduje kontynuacje w nowej normie ISO 22000:2018.

Zmiany wynikające z zastosowanej struktury wysokiego poziomu (HSL)

Kontekst organizacyjny i strony zainteresowane – nowe wymaganie dotyczące określenia i monitorowania kontekstu organizacji (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz zdefiniowania potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych. Konieczna jest identyfikacja i zrozumienie czynników, które potencjalnie mogą wpływać na podejmowane decyzje strategiczne i zdolność organizacji do osiągania wyznaczonych celów.

Zaangażowanie kierownictwa – według nowej normy ISO 22000:2018, kierownictwo organizacji jest zobowiązane do wskazania zaangażowania i wzięcia odpowiedzialności za system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zarządzanie ryzykiem – w rozdziale 6 (Planowanie) normy ISO 22000:2018 wymagane jest aby organizacja określiła i gdy zasadne podjęła działania w celu eliminacji zagrożeń, które mogą mieć wpływ na zdolność FSMS do osiągania zamierzonych rezultatów. UWAGA !! to nie jest punkt dotyczący PRP i HACCP.

Doskonalenie przez cele – wymagane jest określenie i udokumentowanie celów dla FSMS (pkt. 6.2 ISO 22000:2018) oraz ich monitorowanie, pomiar, analiza i ocena (pkt. 9.1 ISO 22000:2018).

Komunikacja – norma ISO 22000:2018 precyzyjnie przedstawia zasady komunikacji, w tym przez określenie co, kiedy i jak komunikować.
Elastyczność w zakresie dokumentacji – wymagana jest udokumentowana informacja, która musi podlegać odpowiedniemu nadzorowi i zabezpieczeniu, ale nie ma wymagań dotyczących udokumentowanych procedur.

Źródła:
ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain
DNV GL Transition to ISO 22000:2018

 

Autor: Bogumiła Mazur-Miłek (2321)

 

Kolejna część artykułu znajduje się TUTAJ!

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków