> IKMJ |Nowa norma ISO 45001 | | IKMJ | IKMJ |Nowa norma ISO 45001 | Nowa norma ISO 45001 – IKMJ | Nowa norma ISO 45001 – IKMJ |
iso-45001

Nowa norma ISO 45001

Nowa norma ISO 45001

W grudniu 2017 roku ISO.org opublikuje normę ISO 45001, która zastąpi OHSAS 18001 oraz jego polski odpowiednik PN-N 18001.
Nowe ISO 45001

Ciężar urazów i chorób zawodowych jest istotna zarówno dla pracodawców, jak i szeroko pojętej gospodarki, powodując straty z wcześniejszych emerytur, braku personelu i rosnących składek ubezpieczeniowych.
Nowy standard ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Wymagania pomoże organizacjom zmniejszyć to obciążenie poprzez stworzenie ram prawnych w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników, zmniejszenie ryzyka w miejscu pracy i stworzyć lepsze, bezpieczniejsze warunki pracy, na całym świecie.

Kto powinien wdrożyć i uzyskać certyfikat ISO 45001?

ISO 45001 jest przeznaczony do użytku przez dowolną organizację, niezależnie od jej wielkości, czy charakteru jego pracy. Może być zintegrowany z innymi systemami zarządzania oraz programami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Wymagania ISO 45001

Budowa ISO 45001 będzie dostosowana do nowej 10 punktowej struktury, podobnej do ISO 9001 czy ISO 14001.

W nowym ISO 45001 na pewno pojawi się całkowicie nowe wymaganie, którego w OHSAS 18001 nie ma, a mianowicie kontekst organizacji.
Organizacja musi spojrzeć poza jego bezpośrednich zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniać oczekiwania społeczeństwa. Organizacje muszą myśleć o swoich podwykonawcach i dostawcach, oraz o tym w jaki sposób ich praca może mieć wpływ na sąsiedztwo w okolicy. Koncentrując się na warunkach dla pracowników wewnętrznych organizacje nie mogą po prostu zlecić ryzyka.

Dojdą tylko te elementy związane z bezpieczeństwem pracy. Kolejny nowy rozdział będzie dotyczyć przywództwa i tu pojawi się aż 11 wymagań. To pokazuje, że wszystkie nowe standardy przywiązują do roli kierownictwa ogromną wagę.
ISO 45001 podkreśla, że ​​te aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy są zawarte obecnie w ogólnym systemie zarządzania organizacji. To będzie wielka zmiana dla użytkowników, którzy obecnie mogą delegować odpowiedzialność Pełnomocnika ds. BHP zamiast zintegrować to całkowicie w działalności organizacji. ISO 45001 wymaga aspektów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, aby być częścią ogólnego systemu zarządzania, a nie po prostu dodatkowy proces.
Nowy standard uwypukli fakt, że za bezpieczeństwo pracy odpowiedzialni są wszyscy wraz z kadrą kierowniczą. Najwyższe kierownictwo ma stać się liderem bezpieczeństwa, a nie tylko szefem egzekwującym wykonywanie zadań.
Druga istotna kwestia to dostrzeżenie konieczności udziału w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy wszystkich osób uczestniczących w procesie pracy: pracowników, kooperantów, dostawców usług, podwykonawców, itp. Chodzi po prostu o to, by wszystkie strony mogły wyrażać swoje zdanie. I ten głos powinien być słyszalny przed podjęciem decyzji. Firmy muszą znaleźć mechanizm, w którym będzie czas na dyskusje i konsultacje w szerszym gronie.

Rozdział 6 w nowym ISO 45001 wymaga podejmowania decyzji na podstawie analizy ryzyka. Szacowanie ryzyka powinno stanowić podstawę do podejmowania wszystkich decyzji, również tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy. Charakter i rodzaj działań powinien być uzależniony od ryzyka z jakim mamy do czynienia.

Firmy mają być w stanie przewidzieć wszelkie ryzyka na kilka kroków przed ich ewentualnym pojawieniem się. Mają identyfikować i dokumentować zagrożenia i szanse dotyczące przyszłości, by móc prowadzić biznes w sposób bardziej przewidywalny.

Jak uzyskać certyfikat ISO 45001?

Aby wdrożyć i certyfikować System zarządzania BHP zgodny z ISO 45001 należy:

 • opracować i wdrożyć cele i zasady BHP
 • utworzyć systematyczne procesy biorąc pod uwagę kontekst organizacji pod kątem zagrożeń i możliwości oraz wymagań prawnych i inne
 • określić zagrożenia BHP związane z działalnością organizacji
 • dążyć do wyeliminowania ryzyka poprzez kontrolę w celu zminimalizowania ich potencjalnego wpływu zagrożenia
 • ustanowić nadzór operacyjny zarządzania swoim zagrożeniem BHP i oraz wymaganiami prawnymi i innymi
 • zwiększyć świadomość ryzyka związanego z BHP w organizacji
 • prowadzić ciągłą ocenę skuteczności systemu BHP i poprawiać go poprzez podjęcie stosownych działań
 • zapewnić pracownikom możliwość podjęcia aktywnej roli w kwestiach BHP

Zalety ISO 45001

 • Poprawa zdolności do reagowania na kwestie zgodności regulacyjnych
 • Zmniejszenie ogólnych kosztów wypadków
 • Zmniejszenie przestojów i kosztów zakłócenia działalności
 • Obniżenie kosztów składek ubezpieczeniowych
 • Zmniejszenie fluktuację absencję i pracowników
 • Uznanie osiągnięcia międzynarodowego wzorca w zakresie BHP i otoczenia organizacji

 

(1082)

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków