> Zmiany w normie ISO 9001:2015 | IKMJ | IKMJ |Nowa norma ISO 9001:2015 | Nowa norma ISO 9001:2015 – IKMJ | Nowa norma ISO 9001:2015 – IKMJ |
nowa-norma-iso-9001-2015

Nowa norma ISO 9001:2015

Nowa norma ISO 9001:2015

ISO 9001 zapewnia ramy ogólnie uznanych zasad zarządzania jakością poprzez:

 • zorientowanie na klienta,
 • przywództwo,
 • zaangażowanie kierownictwa i personelu,
 • podejście procesowe,
 • systemowe podejście do zarządzania,
 • ciągłe doskonalenie,
 • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji i wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami.

23 września 2015r. Międzynarodowa organizacja ISO (International Organization for Standardization) opublikowała nową wersję normy Certyfikat ISO 9001:2015.
Norma jest na razie dostępna tylko w języku angielskim. Jej struktura została ujednolicona ze strukturą innych norm z zakresu systemów zarządzania, aby łatwiej można było ją zastosować w zintegrowanym systemie zarządzania, np. z nową normą ISO 14001:2015.

Nowe wydanie ISO 9001:2015 nie skupia się, jak jej poprzednia wersja ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) na dokumentowaniu procedur i zapisów, ale na wydajności organizacji. Zawiera bardziej szczegółowe wymagania podejścia procesowego opartego na ocenie ryzyka, uwzględniając cykl PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT).

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Zmiany w nowej normie ISO 9001:20015

Nowa struktura normy ISO 9001:2015 zawiera 10 rozdziałów (punktów):
1. Zakres
2. Odniesienia normatywne
3. Terminy i definicje.
4. Konspekt organizacji.
5. Najwyższe kierownictwo.
6. Planowanie.
7. Wsparcie.
8. Operacje.
9. Ocena efektywności.
10. Doskonalenie.

Wymagania ISO 9001:2015 charakteryzują się:

 • Mniejszą ilością wymogów w stosunku do dokumentowania procedur,
 • Skoncentrowaniem się na przywództwie,
 • Koncentracją na zarządzaniu ryzykiem,
 • Zwiększeniem nacisku na cele, pomiar i zarządzanie zmianą,
 • Udoskonaleniem komunikacji i podniesieniem świadomości,

Certyfikat ISO 9001:2015 a okres przejściowy

Wszystkie organizacje posiadające certyfikaty systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008 (lub PN-EN ISO 9001:2009) mają 3 lata na dostosowanie swojego systemu zarządzania do nowych wymagań ISO 9001:2015. Pod koniec 2018 roku wszystkie certyfikaty ISO 9001:2008 stracą ważność i nie będą uznawane międzynarodowo.
Jednak na dzień pisania niniejszego artykułu jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)) nie dostały jeszcze wytycznych do przeprowadzenia procesu certyfikacji na nową normę ISO 9001:2015.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków