> IKMJ |Nowy ISO/TS 16949 | | IKMJ | IKMJ |Nowy ISO/TS 16949 | Nowy ISO/TS 16949 – IKMJ | Nowy ISO/TS 16949 – IKMJ |
IATF 16949

Nowy ISO/TS 16949

W związku z ostatnimi problemami w branży motoryzacyjnej 3 października 2016 r. międzynarodowa organizacja ITAF (International Automotive Task Force) opublikowała strategię przejścia na nową wersję standardu IATF 16949 obejmującego wytyczne systemu zarządzania jakością motoryzacji.

Nowy IATF 16949: 2016 nie jest autonomicznym standardem zarządzania jakością, ale będzie realizowany jako uzupełnienie w połączeniu z ISO 9001: 2015.  Powstał jako dostosowany do nowej struktury norm serii ISO.

Zawarto w nim standardowe wymagania poprawy jakości w motoryzacji takie, jak:

  • Wymagania dotyczące procesów i części związanych z bezpieczeństwem
  • Zwiększone wymagania identykowalności produktu w celu wspierania zmian w przepisach prawnych
  • Wymagania dla produktów z wbudowanym oprogramowaniem
  • Włączenie procesu zarządzania gwarancjami ukierunkowanymi na prawidłowe działanie wyrobu (NTF – not trouble found – nie znaleziono żadnych kłopotów)
  • Określenie klarownych wymagań procesu zarządzania dostawcami i rozwoju dostaw
  • Dodanie wymagań odpowiedzialności korporacyjnej
  • Przyjęcie Struktury Załącznika SL (taka sama struktura wykorzystywane przy opracowywaniu ISO 9001: 2015)

Struktura IATF obejmuje 11 rozdziałów:

0-Wprowadzenie
1-Zakres
2-Powołania normatywne
3-Pojęcia i definicje
4-Kontekst organizacyjny
5-Przywództwo
6-Planowanie
7-Wsparcie
8-Działania operacyjne
9-Ocena wyników
10-Doskonalenie

 

Zmieniony standard TS 16949 zastąpi dotychczasową normę ISO / TS 16949: 2009. Jednostki certyfikujące zaczną certyfikować zgodnie z nowym ITAF 16949 najwcześniej 1 października 2017 roku, natomiast certyfikaty ISO/TS 16949: 2009 będą wydawane przez jednostki certyfikujące do 14 września 2018 r.

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków