IKMJ » Nieuczciwa konkurencja a bezpieczeństwo organizacji (ciąg dalszy) IKMJNieuczciwa konkurencja a bezpieczeństwo organizacji (ciąg dalszy) | Nieuczciwa konkurencja a bezpieczeństwo organizacji (ciąg dalszy) – IKMJ Nieuczciwa konkurencja a bezpieczeństwo organizacji (ciąg dalszy) – IKMJ
procedury ISO a nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja a bezpieczeństwo organizacji (ciąg dalszy)

Objawy nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej jako zagrożenie bezpieczeństwa organizacji

W pierwszej części artykułu rozpatrzyliśmy objawy nieuczciwej konkurencji ze strony klientów. Lecz nie omówiliśmy działania partnerów i przestępców /grup przestępczych.
Ze strony partnerów nieuczciwa konkurencja może występować jako:

 • Szpiegostwo przemysłowe (naukowo-techniczne). Na przykład, firma uczciwie pracuje na rynku nie tylko w Polsce, lecz właśnie tu pracownicy jednego z działów opracowali nowy sposób ewidencji klientów i udoskonalenia systemu online obsługi. Ale z mediów słychać informacje o tym, że system analogiczny z naszym został wynaleziony i wprowadzony w innej organizacji;
 • Antyreklama, w tym przez porównanie;
 • Zmowy cenowe. Bank współpracuje z innymi bankami (wchodzi do grupy banków), które mogą zawrzeć zmowę cenową i przekazują sobie wzajemnie informacje;
 • Użycie kapitału we własnych interesach. Może mieć miejsce ze strony jednego czy kilku inwestorów.  Jeżeli osoby te prowadzą inną działalność gospodarczą, na przykład fabrykę, to on może wycofać część kapitału (cichy transfer przy zacieraniu śladów poprzez zakupy itp.);
 • Przekazywanie informacji poufnych (na przykład o klientach osobom trzecim);
 • Wrogie przyjęcie firmy.
Zobacz podobne  Bezpieczeństwo fizyczne a incydenty

Przestępcy (grupy przestępcze) podejmują takie działania jak:

 • Wrogie przyjęcie firmy (bardzo często zdarza się że działanie to jest wspierane przez działania nielegalne);
 • Zastraszenie personelu w celu uzyskania preferencyjnych kredytów, prania pieniędzy lub zeznań zgodnych z oczekiwaniami. Groźby w postaci uszkodzenia ciała, porwania członków rodziny, pozbawieniem majątku;
 • Stworzenie sztucznych przeszkód w działaniu organizacji oraz złożenie propozycji ich usunięcia za odpowiednią opłatę (haracz).

Najskuteczniejszą metodą walki z takimi formami nieuczciwej konkurencji jest zwrócić się o pomoc do organów państwowych zapewniających porządek prawny. Istotnym jest też działania wewnętrznej służby bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa  personelu, kadry zarządzającej, majątku. Wewnętrzna służba bezpieczeństwa musi też dokonać dokładne sprawdzenie personelu i działania te należy robić na etapie zatrudniania jak i w trakcie pracy.
Trzeba pamiętać, że wszelkie działania nieuczciwej konkurencji zaczynają się ze zdobywania informacji (rozpoznanie), które później można wykorzystać . Jeśli informacje które uda się zdobyć są ważne, to zostaną one wykorzystane przeciwko firmie.
Może to doprowadzić do:

 • werbowania pracowników (na potrzeby udzielania dalszych informacji lub w celu zatrudnienia w innej firmie);
 • pozyskiwanie naszych klientów;
 • rozpowszechnienie nieprawdziwych wiadomości;
 • pozyskiwanie informacji poufnej i tajnej (również w rozumieniu ustawy  o ochronie informacji niejawnych);
 • wykorzystanie informacji poufnej lub tajnej w celu szantażu kierownictwa;
 • zerwanie planowanych kontraktów po przez rozpowszechnienie nieprawdziwej informacji na nasz temat;
 • zerwanie już zawartych umów w wyniku utraty zaufania lub przestępstwa;
 • nakłanianie do zerwania umowy;
 • nakłanianie do bojkotu i/lub strajku;
 • stworzenie przeszkód dla rozwoju, wyprowadzanie danych, wyprowadzanie know-how.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Przy udanym przeprowadzeniu aktów nieuczciwej konkurencji firma traci swoje pozycje na rynku, a to znaczy, że traci dochód.
Metody i środki przeciwdziałania powinny być skierowane na maksymalnie możliwą kontrolę i obronę informacji oraz pracowników, co pozwoli uzyskać pewność w zabezpieczeniu stabilności organizacji.

 

Autor: Maryna Kuczyńska

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków